Gå til sidens hovedinnhold

Gi elevene i bodøskolen den leirskolen de fortjener

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppfordringen om å fokusere på Sjunkhatten leirskole ble sendt til politisk- og administrativ ledelse i Bodø kommune i slutten av september. Vi kan ikke finne at verken oppgradering eller utbygging av Sjunkhatten leirskole er tatt med i kommunedirektørens framlagte forslag til Årsbudsjett 2022 – Økonomiplan 2022–2025.

Gi elevene i Bodøskolen den leirskolen de fortjener!

Tverlandet kommunedelsutvalg ber om at den planlagte utbygging og oppgradering av Sjunkhatten leirskole tas tilbake i inneværende økonomiplan, slik at ny leirskole står ferdig til 2024. Et leirskoleopphold er obligatorisk for alle barn i den norske skolen. Sjunkhatten leirskole tar årlig imot rundt 900 elever på leirskoleopphold, i tillegg til at 1100 besøker Bodø naturskole som har base samme sted. Leirskolens bygningsmasse er i svært dårlig forfatning og har i flere år vært planlagt oppgradert. Dette har gang på gang blitt nedprioritert og per i dag er det ingen plan for når arbeidet skal igangsettes.

Tverlandet kommunedelsutvalg har vært på befaring på leirskolen. Vi kunne da observere svært nedslitte lokaler til overnatting, sviktende bærekonstruksjoner, tiltak mot skadedyr, dårlige sanitære forhold og dårlig inneklima. Sist, men ikke minst, mangler bygningene fullverdig universell utforming, noe som ekskluderer elever med funksjonshemning som må bo i andre bygninger enn klassekameratene sine.

Bodø kommunes eiendomsavdeling har satt i gang arbeid med å fornye leirskolen. Det foreligger tegninger med forslag til nye overnattingshytter samt plan om utbedring av hovedhus. Leirskolen er forberedt på utbygging og vil kunne gjennomføre leirskoleopphold for elevene om utbedringen kan skje i løpet av ett skoleår. Tverlandet kommunedelsutvalg har forståelse for at kommunens økonomiske situasjon er krevende og at innsparinger gjøres. Ut fra de planene for utbedringen som vi har sett bør det være rom for å gjennomføre dette prosjektet på en rimeligere måte enn det som er skissert. Dette synes vi kommunen burde se nærmere på. Kan prosjektet gjøres billigere?

I tillegg til at denne utbedringen vil gi bedre overnattingsfasiliteter for elevene, vil en oppgradering gjøre stedet mer attraktivt for utleie og økte inntekter til kommunen. Stedet har en unik beliggenhet med mektig natur og nasjonalpark rett utenfor dørene, noe som også gjør stedet attraktivt for leirskoleopphold for elever fra andre kommuner. Dette vil også generere betydelige inntekter.

Å få Sjunkhatten leirskole oppgradert og klart til ARCTICulation 2024 bør være av største interesse og prioritet for kommunen. Fra Bodø 2024s nettsider nevnes følgende om visjonen for kulturhovedstaden:

«THE ART OF NATURE handler om å utforske kunst i – eller fra – et arktisk perspektiv. Basert på ideen om å være ett med naturen og omgivelsene, i stedet for å gjemme seg bort fra dem. Vi programmer prosjekter og arrangementer som bringer kunsten ut i naturen, og omvendt. Vi ønsker å artikulere vårt ansvar for den naturen vi er en del av.»

Slik vi har forstått skal det fokuseres spesielt på barn og unge og vi tenker at Sjunkhatten leirskole vil være svært attraktivt for Bodø 2024 som location og samarbeidspartner, og vil kunne bidra til å løfte prosjektet. Da må fasilitetene være av høyere kvalitet enn i dag.

Når en ser på leirskolens elevantall er dette en stor skole, som likevel mangler et FAU eller lignende organ som taler elevenes sak. En lignende tilstand på et skolebygg ville aldri vært akseptert av elever eller foresatte ved nærskolene i kommunen. Vi føler derfor at vi som kommunedelsutvalg er pliktig til å tale leirskolens sak i de gjentatte utsettelsene av en sårt tiltrengt utbedring. Vi håper på svar på denne henvendelsen, i forhold til hvordan prosessen med utbedringer og utbygging av Sjunkhatten leirskole kan framskyndes.

Kommentarer til denne saken