Regiondirektøren har kontorsted på Sortland. Han kommer fra Trondheim, men har bodd på Sortland de siste 20 årene.

- Jeg ser frem til å utvikle Mattilsynet i Nord – Norge slik at vi kan legge til rette med forståelige regler, veiledning og effektivt tilsyn. Det er virksomhetene og dyreeierne som har ansvar for å følge reglene som sikrer trygg mat og god dyrevelferd, men vi skal forebygge og kontrollere, og ha kunnskap om de områdene Mattilsynet forvalter.

Jeg er også opptatt av at Mattilsynet har god dialog med næringsaktørene om å sikre helse, kvalitet og forbrukerhensyn i hele matproduksjonskjeden, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynet region Nord, i ei pressemelding.

Geir Arne Ystmark har jobbet i ulike lederstillinger i Mattilsynet etableringen i 2004. Han startet i jobben den 1.mai.

Mattilsynet skal arbeide for følgende mål:

• sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann

• fremme god helse hos planter, fisk og dyr

• fremme god dyrevelferd og respekt for dyr

• fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn

• ivareta miljøvennlig produksjon