Førstkommende torsdag, altså 10. oktober, er det full stans i togtrafikken mellom klokken 12.00 og 14.00 – i hele Norge.

Dette gjelder samtlige person- og godstog i hele landet.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund streiker som en protest mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som Stortinget skal behandle senere i år.

Ikke alternativ transport

På hjemmesiden til Vy.no står det at tog som allerede er underveis før klokken 12 vil stoppe på nærmeste togstasjon og bli stående stille fram til streiken avsluttes klokken 14.00.

Også flere lokaltog blir også innstilt.

– Det blir ikke satt opp alternativ transport for passasjerene for avgangene som er berørt før, under og etter streiken, skriver Vy på sin hjemmeside.

Vy opplyser at det ikke settes opp alternativ transport for avgangene som er berørt før, under og etter streiken.

– Vy beklager ulemper dette medfører for deg som kunde, skriver de.

Forsinkelser

Norsk Jernbaneforbund mener innføringen av jernbanepakka vil frata Norge råderett over egen jernbane, og lister opp disse årsakene til at de velger å streike mot jernbanepakka:

  1. EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innenfor persontrafikken på jernbanen obligatorisk.
  2. EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen.
  3. EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERAs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift.
  4. EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte.

Bane NOR opplyser at de reisende må regne med følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet i lokal- og regiontrafikken rundt de store byene.

– Det skyldes at totimersoppholdet fører til at togene ikke vil være riktig plassert etter rutetabellen når de starter opp igjen klokka 14.00. Togene vil gradvis komme i rute utover ettermiddagen, skriver de.

Avholdt møte

Nordland Nei til EU avholdt høstsamling på Scandic Fauske i helga.

Fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen innledet om fylkesrådets oppfølging av fylkestingets vedtak om å si nei til Jernbanepakke 4 og privatisering av Nordlandsbanen.

Leder for Lokomotivpersonalets forening i Nord, Kent Harry Mikkelborg, var også til stede for å orientere om bakgrunnen for streiken og gjennomføringa.

Seniorøkonom og daglig leder av DeFacto, Roar Eilertsen, var også på plass og snakket om en ny rapport knyttet til striden rundt EØS-avtalen og reise- og diett, mens tidligere LO-leder i Oslo, Roy Pedersen, tok for seg alternativer til EØS-avtalen og samarbeidet mellom fagbevegelse og Nei til EU.