Går inn for å innføre ny avgift på en type varer: – Avgiften skal finansiere kontroller