Offentlig eierskap til og forvaltning av vannkraftressursene har over tid utviklet seg katastrofalt for innbyggerne. Fra sped lommetyv-virksomhet som gradvis har resultert i gangstervirksomhet i takt med markedstenkning og EU-tilpassing. Det må det bli slutt på.

Forvaltningen av vannkraftressursene må komme under kontroll, hvilket de åpenbart ikke er per dato. Kynisk markedstenkning og EU-innflytelse over forvaltningen har resultert i vanvittige priser på et nødvendighetsgode. Omkostningene gjenspeiler seg ikke bare i betalbare strømregninger, men mange forbrukere er samtidig satt i en angstpreget situasjon med personlige omkostninger. Det er ikke slik en nødvendig fellesressurs skal forvaltes.

Dagens situasjon er ikke oppstått i et vakuum, men er i høyeste grad villet på svikende ideologisk grunnlag. For beslutningstakerne holder det ikke med å si: det var ikke dette vi hadde ønsket. Nei vel, men det er slik det er blitt.

Derfor må erkjennelsen av feilslått politikk/forvaltning resultere i at det umiddelbart iverksettes arbeid med å få på plass et nytt energiforvaltningsystem der landets innbyggere er i fokus, noe som burde være en selvfølge for enhver regjering, men som ikke er tilfelle med dagens ordning. Sett i gang å få kontroll!

Norge rår over tilstrekkelig med energi til at befolkningen ikke må betale skjorta for en nødvendighetsvare og leve i angst og beven for neste regning.

Hans Holdahl