Fauskebedriften Galvano Kompetanse og Helgeland Industrier har saksøkt Nav Nordland etter en større anbudsprosess. De to bedriftene mener at Nav ikke har tatt nok hensyn til deres spesialkunnskap om lokalt arbeidsmarked og lokale bedrifter, samt deres forståelse av det samiske særpreget i deler av Nordland.

Som et resultat har begge tapt sine anbud. Det samme har en rekke andre nordlandsbedrifter. Bare tre av 18 kontrakter til en samlet verdi på 269,5 millioner kroner ble vunnet av arbeids- og inkluderingsbedrifter i fylket de skal betjene.

Deres jobb tas nå over av nasjonale aktører, mange med hovedkontor i Oslo, og uten tidligere erfaring med å arbeide i Nordland.

Det er nasjonale pålegg som tvinger oss til å anbudsutsette disse oppdragene, sier direktør Cathrine Stavnes i Nav Nordland til AN. Det er etter det samme anskaffelsesregelverket ikke tillatt å diskriminere tilbydere etter nasjonalitet, eller lokal tilhørighet.

Stavnes sier forstår at bedriftene reagerer, men systemet er utformet slik at også nye aktører skal ha en sjanse og det vil ikke kunne skje om man gir lokale bedrifter særfordeler.

Stavnes har åpenbart rett i at slik anbudssystemet er lagt opp kan ikke Nav gi bedrifter plusspoeng kun fordi de er lokale. Slik sett er muligens ikke Nav Nordland rett mål for et søksmål som dette, men politikerne er vanskeligere å nå.

Det kan dessuten ikke være ulovlig å vektlegge lokal kompetanse ved anbud som dette. Og det er ingen tvil om at en bedrift som Galvano har klart større kompetanse på drift i indre Salten enn en aktør fra Oslo har.

Pris kan aldri være avgjørende faktor alene ved anbud, hvor galt det kan gå så vi senest da Boreal fikk seilingsforbud for å slurve med sikkerheten, eller da Babcocks drift av Luftambulansen nesten havarerte.

Enda viktigere er det å ta kvalitetshensyn når det gjelder den svake gruppene disse anbudene faktisk skal våre til gode for.

Det er intet galt med offentlige anbud som sådan, men det spørs om de er like velegnet til alle typer tjenester.

Debatten går allerede rundt bruk av anbud innen barnevernet, og Bodøs Ap-ordfører Ida Pinnerød varsler nå at saken blir en del av valgkampen.

Vi har noen områder innenfor skjermet sektor der det må kunne drives på særlige vilkår for å betjene brukerne lokalt, sier hun til AN.

For dette handler ikke bare om en kompetanse som går tapt, det handler om en kompetanse som er spesielt innrettet mot å betjene et lokalt arbeidsliv og de som faller utenfor det.

Om det å vektlegge dette i en anbudsrunde ikke er lovlig, må anbudsreglene endres, eller anbud ikke tas i bruk.