Åtte år med regjeringa Solberg ga oss selvfølgelig mer EU-tilpasning og tilslutning til unionens eget energibyrå ACER. Det for hvermannsen mest følbare utslag av en derav følgende mer løssluppen markedsideologi er de astronomiske og uforutsigbare strømregningene.

Alle debattene om energipriser og e-poster fra strøm- og nettselskaper er egnet til å gjøre en stakkar mer og mer både fortvilet og forvirra. Hvorfor kan ikke Tokke-modellen brukes i landet som helhet? Tokke kommune selger kraft produsert innenfor egne grenser til egne innbyggere for det det koster å generere den pluss det samfunnet krever av avgifter og moms. Dvs. til en pris vi var vant med da Norge var en fattig nasjon uten at lyset i taklampa var en trussel mot familiens økonomi.

Flere og flere spør seg hvorfor det skal være så vanskelig å innføre reguleringer og sette en makspris. Landet vårt produserer jo mer enn til eget forbruk. Bør ikke derfor alt regnet vi plages med under dårlige somre og snøen vi strever med å måke vekk, komme oss til gode idet vannet strømmer gjennom turbinene? Hvorfor kan ikke strøm være en tjeneste som blir levert befolkninga på lik linje med vann og avløp?

Sløsing må man selvfølgelig komme til livs, så hvorfor ikke la en variant av de gamle Watt-meterne komme til heder og verdighet igjen? «Overforbruk» var skumle saker, men var et nyttig insentiv for fornuftig og nøysomt strømforbruk. Ut over det må priskurven gjerne bli brattere. De som har svømmebasseng og oppvarmede innkjørsler på tomta, må således betale mer for sin ekstravaganse, men de har nok også råd til det. Dagens teknologi med apper og det hele kunne gjøre dette enda mer intelligent enn den lille måleren vi hadde på kjøkken-veggen hjemme.

Når vi nå har fått en rød/grønn regjering, skulle man kunne tro at det gikk an å rydde opp i den galopperende strøm-galskapen. Paradokset er at den «sosialdemokratiske» Støre virker handlingslammet overfor markedets frie spill. Kan det være fordi han er like katolsk i sin tro på EU som Erna? Her må det også ligge sprengstoff i den nye regjeringa. Mens AP stemte sammen med H/FRP/V (og MDG) for tilslutning til ACER, var SP sterkt imot sammen med SV og Rødt.

La norske husstander og industri først få strøm innenfor rimelighetens grenser til produksjonspris pluss en vanlig avanse, så kan gjerne overskuddet på et par titalls Terrawatt-timer havne på den internasjonale børsen. Kan det være så forbannet vanskelig da, eller er det jeg som er stokk dum?