Åpent brev til ordfører og politimester: Galnåsen ble bygd i 1975-77 som et bilfritt område. Gangveiene var en arena for sosialisering og aktiv lek. Nå i 2022 har bilene overtatt. Til tross for utallige henvendelser til Bodø kommune og politiet har lite eller ingenting blitt gjort for å følge opp og ivareta reguleringsbestemmelsene. Situasjonen i dag er slik:

* Det kjører 50-100 biler inn og ut av boligområdet daglig. Dette til tross for at skiltet med innkjøring forbudt og skilt med forbud mot parkering inne i området må passeres. Gebyr for slik passering, uten lovlig ærend, er over 6-7000 kr
* 20-30 biler står parket inne i det som skulle være et bilfritt boligfelt
* Mange beboere har bygd seg private parkeringsplasser inne i området
* Flere av parkeringsplassene er bygd helt eller delvis på kommunal grunn - en tidligere lekeplass har nå blitt uthus og parkeringsplass til en boenhet. Dette vet Bodø kommune om uten å foreta seg noe*
Fartsgrensen i området er 15 km/t blir ikke overholdt.
* Det foregår øvelseskjøring inne i området med ungdom som bor her - hvilke holdninger blir formidlet???

Pga av uenighet om kjøring og parkering blant beboerne ble velforeninga lagt ned. Det har i senere tid flyttet inn flere familier med små barn. Det er på tide at de som har ansvaret for å se til reguleringsbestemmelsene blir overholdt gjør jobben sin. Dagens barn må også kunne bruke gangveiene til aktiv lek. Det kan de ikke i dag.