(Nord24): Gresvig-konsernet legger ned butikkjedene G-Sport og G-Max. De 84 butikkene flyttes over til Intersport-kjeden, melder Dagens Næringsliv.

Kjeden har hatt milliardtap.

Kjedene har over 100 års historie. Nå forsvinner den karakteristiske G-en i logoen helt.

I stedet velger Gresvig-konsernet, som er eid av familien til Olav Nils Sunde, å inngå et tettere samarbeid med Intersport som er en verdensledende forhandler innen sport, ifølge DN.

Kjeden har flere butikker i Nordland, deriblant en G-Max-butikk på Bodø storsenter og en G-Sport-butikk på City Nord. Også Fauske har G-Sport i tillegg til Mosjøen.

Gresvig har i en årrekke hatt flere parallelle kjeder. I dag har konsernet 201 butikker. Blant disse er 101 skiltet Intersport, 16 er merket outlet-konseptet Sportshuset i tillegg til 84 butikker G-Sport eller G-Max som nå går over til Intersport.

– Dette handler ikke om hvilket merke vi har på døren. Det handler om at vi gjennom Intersport vil sørge for at vi har den aller beste tilgangen til de ledende merkene, noe som blir stadig mer krevende, sier sjef Lars Kristian Lindberg i Gresvik-konsernet.