I februar ble det kjent at politiet har bøtelagt fire Bodø/Glimt-supportere etter at de fyrte av bluss under den siste hjemmekampen på Aspmyra 6. november i fjor. At politiet ser alvorlig på slik bruk av pyroteknikk på stadion bekreftes også av bøtenes størrelse. 8000 kroner må hver av de fire betale til statskassen etter at de i begeistringen over den helt spektakulære Glimt-seieren mot Viking valgte å fyre av bluss.

I forrige uke fulgte så klubben opp med sin reaksjon på akkurat den samme hendelsen. Sanksjonskomiteen i Bodø/Glimt har bestemt at de fire utestenges fra Aspmyra i 12, 15 eller 20 kamper.

Dette har igjen ført til sterke reaksjoner, ikke bare fra Glimt-supportere, men også fra engasjerte fotballfans over hele landet. Det viser seg at Bodø/Glimt er den klubben i landet som går mest kraftig til verks mot bruk av bluss. Supportere tilknyttet mange andre klubber kan bruke bluss uten å risikere verken bøter eller utestengelser.

Det er lett å forstå at Bodø/Glimt er opptatt av sikkerheten og tryggheten for publikum på Aspmyra, og at de derfor velger å legge begrensninger på bruk av pyroteknikk i uorganiserte former. Det skal klubben ha ros for.

Det som ikke er like lett å forstå er hvorfor Bodø/Glimt ser seg nødt til å gi supporterne dobbel straff for samme forseelse. Man skulle tro at når samfunnet gjennom politiet reagerer såpass kraftig som i disse tilfellene med store bøter, så var det tilstrekkelig. Og dersom klubben likevel ønsket å straffe på toppen av det, så valgte de ikke strengest mulig reaksjon.

Glimtledelsen framstår som uforsonlig og beredt til å legge seg ut mot de kreftene i supportermiljøet som, fornuftig eller ei, anser blussing som en viktig del av kampopplevelsene.

Det er heller ikke lett å forstå hvorfor ikke Fotball-Norge kan samle seg om en lik håndtering av de utfordringene som bruk av bluss utgjør. Når Viking-supporterne kan fyre av bluss etter bluss på sitt supporterfelt i Stavanger uten reaksjoner ser det jo urimelig ut at samme handling i Bodø medfører både bøter og sesonglange utestengelser.

Men også mange av supporterne framstår som uforsonlige og konflikthissige når de stiller seg totalt uforstående til politiets og klubbens reaksjoner og nærmest påberoper seg brudd på menneskerettighetene fordi de ikke får blusse som de vil på Aspmyra.

Tiden virker inne for en forbedret dialog mellom klubbledelsen og supporterne. Det hadde vært fint om serien kunne starte 2. påskedag uten denne pågående konflikten.