Fylling sier følgende: "Som prester i Den norske kirke forholder vi oss hver dag til Bibelens tekster." Hvordan man derimot forholder seg til Bibelen, er noe helt annet.

Hvis man ser på det åndelige klimaet slik det var på Jeremias tid, så var det mye likt dagens åndelige klima som prester i Den norske kirke i Bodø idag bidrar til. Prestene fikk følgende vitnemål: "Prestene sa ikke: Hvor er Herren? De som syslet med loven, kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg. Profetene spådde ved Ba'al og fulgte dem som ikke kan hjelpe" (Her. 10;21, 23;13, Mal. 2;7, 1. Sam. 12;21).

Man ser at både prester, hyrder og profeter var i fri drift for vær og vind da som nå. Årsaken finner vi i Jer. 8;9: "Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra?" I Jer. 6;13 leser vi at de alle søkte sitt eget, ikke brydde seg om rett og galt og at de manglet omsorg for folket de skulle rettlede. At de gjorde andre vondt bekymret dem ikke, og diagnosen de stilte når det gjaldt den åndelige situasjonen var både overflatisk og falsk: "For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred" (Jer. 6;13-14).

Både profet og prest fikk vitnemål om at de var gudløse (Jer. 23;11), og gudløsheden spredde seg fra dem og nedover i folket - fra toppen og nedover, fra sentrum og utover: "For fra profetene i Jerusalem har gudløshet gått ut over hele landet" (Jer. 23;15f). De kom ikke med noen formaning om å vende om og å søke Gud. Synden ble godkjent og synderen ble jattet med: "Jerusalems profeter...styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap. De er alle sammen blitt for meg som Sodoma, og dets innbyggere som Gomorra" (Jer. 23;14).

Når Fylling sier om Jesus at "Bibelens tekster forteller om han, og tolker han, men de er ikke han", hvordan blir da en kirkepolitisk tolkning av at Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss?

Fylling sier avslutningsvis følgende: "Men for meg er det viktig å holde fast på at kristen tro ikke er troen på Bibelen, men troen på Jesus Kristus, Guds sønn" Hvordan kan du holde fast på en kristen tro hvis den ikke baserer seg på den Jesus som Bibelen forteller om?

Det var med prestene på Jeremias tid som det er med dagens prester i Bodø: "Kom og la oss tenke ut onde planer mot Jeremia! For presten har jo loven, den vise har råd, og profeten har ord fra Gud. Kom, la oss slå ham med tungen og ikke akte på noe av hans ord!" (Jer. 18;18). Ikke mangler de ord, og ordflommen får fortsette!