Gå til sidens hovedinnhold

Fylket må ta regninga til det er avklart hvem som har ansvar for beredskapen

Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har havnet i full krig om beredskapen på Kjerringøy.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Historisk sett er det fylkeskommunen som har hatt dette ansvaret. Det vil si at selv om ferga har tatt kveld sitter det folk klare til å frakte for eksempel politi, brannvesen eller ambulanse over fjorden om det skulle være nødvendig.

Nå vil fylkeskommunen fraskrive seg dette ansvaret, med henvisning til blant annet lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Det får Bodøs ordfører Ida Pinnerød (Ap) til å steile.

Hun mener fylket uansett har et beredskapsansvar, siden fergesambandet mellom fastlandet og Kjerringøy er på fylkesvei 834, og det er fylkeskommunen som eier både fergesambandet og veien.

Pinnerød sier til AN at det er både uprofesjonelt og arrogant av fylkets samferdselsråd først å bekrefte at beredskapen er ivaretatt, for så å fraskrive seg ansvaret.

Hun viser til at det gitt en garanti overfor Kjerringøy-folket om at beredskapen ikke skulle bli berørt i forbindelse med innføringen av nytt anbud. Nå brytes ifølge Pinnerød det løftet.

Samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen (Sp) sier på sin side at fylkeskommunens ansvar for beredskapen på Kjerringøy er en overlevning fra den tiden fylket hadde ansvar for sykehusene.

Nå som helseforetakene er overført til staten fratar det oss ansvaret, sier han til AN.

Bodø kommune har bedt statsforvalteren i Nordland vurdere hvem som har dette ansvaret, mens Nordlandssykehuset har bedt ledelsen i Helse nord gjøre det samme.

Dette vil ta tid, og i mellomtiden må Nordland fylkeskommune ta det beredskapsansvar de har hatt til nå. Hvis ikke risikerer innbyggerne på Kjerringøy å stå uten beredskap fra sommeren av.

I en interpellasjon under det pågående fylkestinget i Nordland ber MDGs Håkon Møller om nettopp dette, og det bør tinget si ja til.

Det ligger ingen innrømmelser i et slikt vedtak, skulle man komme fram til at dette ikke er fylkeskommunens ansvar bør pengene man har brukt på denne beredskapen etter 30. juni kunne tilbakeføres.

Det som ikke kan tilbakeføres er innbyggerne på Kjerringøys helse og trygghet. De må ikke bli brikker i et spill om ansvar, men holdes skadesløse.

Det koster fylkeskommunen i overkant av tre millioner kroner per år å opprettholde beredskapen på sambandet. I tillegg kommer kostnader per utløste tur.

Dette er ikke småpenger, og det skal flere parter til for å lage en krangel. Men siden det er Nordland fylkeskommune som til nå har tatt ansvaret – og betalt regningen- er det naturlig at de fortsatter å ta den fram til saken er endelig avklart, slik Møller ber om.

Kommentarer til denne saken