Et nytt skoleår er godt i gang og nasjonale prøver har blitt avholdt over hele Norge til tross for en lærerstreik som har rammet elevene hardt denne høsten. Nordland var et av fylkene som kom dårligst ut av årets nasjonale prøver. Vi trenger et skoleløft, for spør du meg bør ikke bostedsadressen til foreldrene dine ha noe å si for mulighetene dine til å lykkes på skolen.

I 8. og 9. trinn kom Nordland dårligst ut på de øverste mestringsskalaene i regning og lesing, og hadde høyest andel elever med lavest skalapoeng. I dag oppleves innholdet i ungdomsskolen for mange elever som lite motiverende og alt for mange går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. I Bodø har derimot Arbeiderpartiet valgt å løse utfordringene i ungdomsskolen ved å kutte i pedagogiske stillinger. Kutt er det siste elevene trenger i en tid med store kunnskapshull etter pandemien og en lærerstreik. Faglige utfordringer i ungdomsskolen må møtes med kompetanse og læring. Derfor vil Høyre gjennomføre en ungdomsskolereform som fokuserer på mer praktisk læring, bedre fraværsoppfølging og som forbereder elevene til videregående opplæring.

Vi trenger en undervisning som er tilpasset elevene og ikke en A4-elev som ikke finnes. Hver enkelt elev har ulike utgangspunkt og lærer forskjellig. Noen synes matte er det letteste i verden, mens andre elever har en klump i magen hver mattetime fordi undervisningen er langt over elevens nivå. Til syvende og sist er mestringsfølelse er en følelse alle elever bør få muligheten til å føle på, derfor bør elevene få lov til å velge nivå selv gjennom fritt nivåvalg. For det handler om at nivået på undervisningen bør bli tilpasset hver enkelt elev og ikke gjennomsnittseleven som skolen har forholdt seg til i flere år.

Elever som opplever å henge etter i fagene på grunnskolen bør få muligheten til et tilbud der de kan heve det faglige nivået før de starter videregående opplæring. En frivillig sommerskole kan være et godt tilbud for elevene som ønsker en mykere start på videregående opplæring.

Dersom vi skal bygge Nordland nedenfra og opp så må vi satse på elevene og kompetansen i skolen, ikke prioritere tiltak som flytter fokuset vekk fra kompetansen og læringen. I Nordland trenger vi å styrke ungdomsskolen, ta et oppgjør med A4-skolen og gi elevene som sliter litt mer i fagene en sjanse til å få en mykere start på videregående opplæring. Jeg har troen på at det ikke skal være en ulempe å gå på skole i Nordland, men en fordel.