Vedtak i ferge-saken - det blir endringer

DEL

Fylkesrådet forslag til nytt samferdselskart har vekket stor oppsikt og debatt i Nordland.

I dag var saken oppe i fylkestinget. Der ble til slutt komiteinnstillingen vedtatt mot 19 stemmer.

Dermed blir det endringer slik AN skrev tirsdag, nemlig at det blant annet skal føres dialog med kommunene om den endelig løsningen der ferjestrekninger legges opp til redusert åpningstid.

Se hele vedtaket nederst i saken.

Feil opplysninger

– Det store antallet innspill og underskriftskampanjer viser at det ikke er en god nok prosess og at det er feile opplysninger i saken, sa gruppeleder for Venstre, May Valle fra talerstolen.

– Det er et overgrep på kystkulturen som vi skal ivareta. I 30 måneder har man holdt på med denne saken, og nå plutselig skal man ha dialog. Mens enkelte politikere sier at vi tar kuttene og vi tar ansvar, så sier andre vi skal i dialog. Er dette et vedtak vi skal gjøre, eller er det et grunnlag for et dialognotat? Jeg stiller spørsmålet, sa Allan Ellingsen, fylkestingsrepresentant fra Frp.

– Det er så stor usikkerhet i denne saken, at det rett og slett er et hån mot folk i dette fylket.

Thomas Nordvoll, fylkesrådslederen gikk deretter på talerstolen:

– Jeg er litt overrasket over at vi fortsatt har tilløp til diskusjon om inntektssystem. Det er et faktum at inntektssystemet gir fylkeskommunene mindre midler. Vi har et behov for å gå gjennom de forskjellige sektorer, og gjør det i stor stil. Vi ser hvordan vi kan tilpasse oss den nye virkeligheten, sa han.

Fylkestingsrepresentant Per-Gunnar Skotåm, Rødt, sa følgende:

– Det har kommet en del innsigelser på passasjergrunnlaget, deriblant Landegode hvor ekspeditøren har telt alle som har gått ombord. I 2016 var tallet fra rederiet drøyt 6700, mens ekspeditørens tall var over 10 000.

– I den grad dette er et uttrykk for at det ikke billetteres slik det burde, kan det tyde på at vi ikke får de inntektene vi burde. Ikke bare på dette sambandet, men også flere. Vi etterlyser en sak for å få en gjennomgang av dette, for er det grunnlag for større inntekter, er det noe å ta fatt på, sa han.

– Det smerter

Monika Sande, Senterpartiet tok deretter til talerstolen.

– Dette her er ikke en artig sak. Dette smerter. Jeg er sikker på at det her smerter om vi var i posisjon eller opposisjon. Spesielt for dem som er fastboende og som ikke lenger får et fast tilbud. Jeg forutsetter at det kommer fram gode løsninger for det. Det er ingen tvil om at fylkeskommunene får mindre overføringer, det må vi forholde oss til.

– Å utsette denne avgjørelsen i dag, det er å forlenge et overforbruk. Vi er mange kommuner som har prøvd det. Noen er på den berømte ROBEK-listen. Vi har mange hensyn å ta i fylkeskommunen, og vi har mange oppgaver å løse. Stiller vi oss i en slik posisjon at vi går i minus, så minsker vi handlingsrommet vårt og det kommer til å bli enda vanskeligere for oss i fylkeskommunen.

– Det er et vanskelig valg å gjøre i denne saken, men jeg håper dialogen kan gjøre at man finner løsninger som kan bli bedre enn det opposisjonen nå skisserer.

– Vi skal gjøre det vi kan for å få best mulig løsninger, men det smerter.

Kraftig skyts

Stig Tore Skogsholm (H):

- Tiden har vært misbrukt. Vi ber ikke om en forlenget prosess, men en prosess som gjøres skikkelig. Posisjonen skylder på pengene, men Ap på Stortinget bevilget ikke en krone ekstra til nordnorsk samferdsel i 2017-budsjettet sitt. Økte bevilgninger er ikke løsningen ifølge Ap, vi må løse dette selv på fylkestinget. Kjære fylkesting, dette vedtaket dreper bosettingen. Ansvaret henger på samtlige representanter som støtter innstillingen. Husk det når dere treffer folk og dere søker gjenvalg. Husk det når kroken går på døra, sa han.

Etter hvert kom fylkesråd for samferdsel på talerstolen for andre gang, Svein Eggesvik (Sp):

- Da ser det ut som vi kommer til veis ende i denne debatten. Jeg hører at alle vil samme veien, men at vi har andre tidsperspektiv på det. Nå gjelder det å bruke all gutsen framover, jeg er villig til å stå på i den jobben og er villig til å gjøre det beste for alle i hele Nordland.

– Det er et par saker jeg vil kommentere, det ene gjelder dette med tvil om tall, f.eks. Væran-ruta. Tallene i fylkestingsaken er rett der, men de er også rett de som ekspeditøren på Landegode har vist oss, nemlig at det er flere ilandstigende der, enn det som kommer direkte ut av billettsystemet. Men det berører ikke beslutningsgrunnlaget i denne saken. Billettsystemet gir grunnlag for fylkeskommunens regnskap, og antall salg og registrerte inntekter er selvsagt rett. Rederiet betaler beløp pr. på- og avstigende over mange av kaiene. Dette er et forhold mellom rederi og ekspeditør/kaieier. Administrasjonen er kjent med utfordringene, og skal selvsagt bidra til grunnlaget og oppgjøret blir rett.

– Hvis det er feil i systemet, skal det rettes opp og det har jeg gitt klart beskjed om til administrasjonen.

Voteringen:

  • Fellesforslaget til Høyre og Frp: 14 (falt)
  • Forslaget fra Rødt, Venstre og MDG: 5 (falt)
  • Komiteens innstilling til vedtak: Vedtatt mot 19 stemmer

Vedtaket i sin helhet:

1. Fylkestinget ber fylkesrådet om å gjennomføre endringer i hurtigbåt- og fylkesvegferjetilbudet som skissert i saksforelegget. Dette omfatter justering av eksisterende ruter samt opprettelse og nedlegging av ruter.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre tiltakene i tråd med beskrivelsene i saken og innarbeide de økonomiske konsekvensene av endringene i økonomiplan og budsjett.

3. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre dette med følgende endringer:

a. Det gis helårstilbud i Nex2 Svolvær – Bodø – Svolvær med ankomst Bodø som skissert i saken. Det etableres en tur midt på dagen Bodø – Skutvik – Bodø i korrespondanse med ferja Skutvik – Skrova – Svolvær i 3 mnd. om sommeren. Det gis et lørdagstilbud i 3 mnd. om sommeren. I vinterperioden (9 mnd.) kjøres det 2 t/r Bodø - Helnessund på dagtid, hvorav fredag er den ene. Hurtigbåttakstene til Skrova og Svolvær fastsettes etter utkjørt distanse. 55

b. Helgelandspendelen anløper Stokkvågen i tillegg til anløpsstedene som omtalt i saken. Dette delfinansieres ved at Nex1 anløper Stokkvågen i stedet for Onøy. Avgangstidene fra Sandnessjøen og Bodø blir om lag som skissert i saken.

c. Fylkestinget ber fylkesrådet raskt gå i aktiv dialog med kommunene for å bidra til at kommunen kan organisere nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. for de fastboende på veiløse steder som mister rutetilbudet. Tilbudet som etableres vil ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene. Dette omfatter også Sauren, som får et tilbud for persontransport med hurtigbåtruta Rørøy - Brønnøysund. Behovet for enkelte transporter av kjøretøyer skal vurderes i dialog med kommunen. Det beskrevne tilbudet til Aldra og eventuelle utfordringer knyttet til arbeidsreiser drøftes i dialog med kommunen.

d. For noen ferjestrekninger legges det opp til noe redusert åpningstid. Fylkestinget ber fylkesrådet føre en dialog med kommunene om den endelige løsningen og om alternative ruteendringer som kan gi samme økonomiske effekt.

e. Fylkestinget legger til grunn at det etableres en god rabattordning/ periodekort for pendlere på ruta Kjeldebotn – Evenes.

f. Fylkestinget ber fylkesrådet opprettholde Selsøyvik og Gjerøy som anløpssteder for Nex1. Nordværnes nedlegges.

Artikkeltags