Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesrådet forstår ikke alvoret i klima- og miljøkrisen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Den grønneste plattformen noensinne, hevdet Ap, Sp, SV og KrF da den politiske plattformen til fylkesrådet i Nordland ble presentert onsdag. Det er mulig de har rett i det. Oppsummert er det likevel en plattform som senker klimaambisjonene og truer naturverdier i Nordland.

Partiene skal ha ros for at de viser vilje til å forplikte seg på klima. Blant annet innfrir de endelig vårt krav om å innføre årlige klimabudsjett, etter modell fra Oslo. Men når FN forteller at utslippene må halveres globalt, er det usolidarisk av Nordland å legge seg på samme nivå. Da fylkestinget erklærte klima- og miljøkrise før sommeren, ble det vedtatt et mål om 60 % kutt innen 2030. Nå senkes målet til 50 %. Det er uforståelig.

Det er også et paradoks at petroleumsnæringa – ifølge Ap, Sp, SV og KrF – vil fortsette å være en av Norges viktigste næringer «i mange tiår framover».

Skal verden holde seg innenfor 1,5-gradersmålet, vil det få konsekvenser for utvinninga av olje og gass fra våre farvann. Det tar ikke fylkesrådet inn over seg. Her bryter de enda et av klimastreikernes krav.

Den politiske plattformen hevder videre at «aktivt skogbruk binder mer CO2 enn hva som gjøres gjennom vern». Det er en påstand fylkesrådspartiene bør dokumentere.

Miljøpartiet De Grønne er varme tilhengere av økt bruk av tre som byggemateriale; det er både klimavennlig, positivt for verdiskapinga i Nordland og bidrar til sunne, helsefremmende bygg. Men det finnes ikke holdepunkt for å hevde at ukritisk produksjonsøkning kutter utslipp. Blant annet vet vi at jordsmonnet i skogen binder flere ganger så mye CO2 som selve trærne. Dette er karbon som i stor grad frigjøres ved industriell skogsdrift.

Vindkraftdebatten har vist at folk er opptatt av å slå ring om naturmangfoldet og friluftsverdiene. Når rådet går langt i å avvise mer vern av natur i Nordland, må de være forberedt på at folk vil mobilisere for å slå ring om naturverdiene.

Plattformen inneholder mye bra på mange politikkområder. Fylkesrådet fortjener skryt for fokuset på grønt næringsliv i form av gründernettverk, bærekraftig reiseliv og satsing på arbeidsplasser i distriktene – for eksempel innen fiskeri og landbruk. Vi vil bidra konstruktivt med ideer og forslag som kan gjøre fylkespolitikken bedre og grønnere. Samtidig frykter vi for at langsiktig bærekraft fortsatt vil bli nedprioritert på fylkestinget. Denne plattformen bidrar dessverre ikke til at Nordland tar lederskap i det grønne skiftet.

– Vi har lyttet til ungdommene som har klimastreiket, påsto gruppeleder i Nordland SV da plattformen ble lagt fram. I så fall burde de innfridd kravene fra de streikende, og økt klimaambisjonene i stedet for å senke dem.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.