Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunal kommunikasjonskollaps

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Som gruppeledere for Sp i Træna og Lurøy ønsker vi å belyse noen av utfordringene vi har møtt i vårt arbeid med samferdselspolitikken i vårt område.

Vi har i flere år jobbet hardt for å belyse behovet for hurtigbåter og ferger i Lurøy/Træna. Vi har jobbet konstruktivt opp mot eget parti og vi har deltatt og engasjert oss i protester og aksjoner. Det må kunne sies at vi har talt for døve ører.

Da Trænaruta ble foreslått nedlagt gikk vi i bresjen for opprettholdelse av ruta og vi har kjempet for at gods på hurtigbåt må være en selvfølge.

I Lurøy og Træna har vi næringsliv med ulike behov. Det er behov for både hurtigbåt og ferger. De rutene vi har hatt har tjent kommunene og næringslivet godt. Det er den totale produksjonen som har gitt oss et bra tilbud. Nå er dette tilbudet revet vekk gjennom fylkeskommunens vedtak.

Trænaruta er pulverisert og Ekspeditørløsningen hvor godshåndtering og passasjersikkerhet er sentralt står for fall.

Ny ruteplan i Trænaruta kutter anløp av Selvær og Nord Solvær. Det innføres 3 ulike ruteplaner og vi får en turistrute på sommeren som gir et redusert tilbud til fastboende. Til tross for at vi i kommunene har kommet med utallige høringssvar innføres nye ruter som ikke samsvarer med behovet. Og vi fikk ikke info om det nye ruteoppsettet før det ble lagt ut på anbud.

Korrespondanser mellom båt og buss fikk en total kollaps da nye ruter tredde i kraft. Vi kan ikke fatte og begripe at fylkeskommunen med all sin påståtte kompetanse kunne iverksette disse endringene. Enda mer merkelig er det at det ikke tas initiativ fra fylkespolitikerne for å rydde opp i dette. Vi opplever en tafatthet uten sidestykke.

De tre fergene vi har i Lurøy og Træna er essensielle for kommunene våre. Vi kan ikke godta en reduksjon i fergetilbudet. Dette har vi vært veldig tydelige på. Likevel legges det opp til reduksjon i fergetilbudet.

Da knutepunkt for Nex ble flyttet fra Onøy til Stokkvågen opplevde vi brutte forbindelser og lengre reisevei. Reisende fra Selvær må opp midt på natta og er ikke hjemme igjen før neste natt. Vi opplevde at dette vedtaket kom ut i det blå og at det ikke var en demokratisk prosess rundt dette. Vi ønsker at knutepunktet for NEX skal revurderes for å få frem konsekvensene og mulighetene som ligger i dette. Slik kan det jobbes fram en bedre løsning enn vi har i dag.

Økte priser på ferger og hurtigbåt ble en het potet i vinter. Da det ble kjent at en økning på ca 40% i prisene var vedtatt var vi raske til å reagere. Det ble rett og slett katastrofe. Etter massive protester innrømte fylket at det var noen utilsiktede konsekvenser og satsene ble justert.

Som lokalpolitikere som ønsker å jobbe fram gode samferdselsløsninger er det helt håpløst å oppleve en total svikt i fylkets håndtering av samferdsel.
Det gis lite og ingen informasjon. Høringer tas ikke til følge. Tiltak settes i kraft uten å være kommunisert ut til kommunene. Noe som stadig resulterer i problemer.
Vi er rett og slett forferdet over det vi opplever som neglisjering av våre enorme utfordringer.

Vi er svært bekymret for utviklingen av samferdselen i vårt område. Regulariteten i området har vært på sitt absolutt værste på årevis. Ny ruteplan i Trænaruta resulterer i kanselleringer, da det rett og slett ikke er tid til å betjene anløpene etter oppsatt plan.

Det må være hevet over enhver tvil at vi har behov for 3 ferger i våre samband og vi må ha hurtigbåt som tar gods og med en ruteplan som er tilpasset befolkningens og næringslivets behov. Dette vil vi fortsette og jobbe for.

De siste tiltakene med fjerning av lørdagsturene på Nex og i Trænaruta i forbindelse med corona krisen har ikke vært kommunisert ut før vi fikk høre det «på bygda». Dette er rett og slett uakseptabelt. Båtene inngår i vår kritiske infrastruktur og kommunene bør i det minste bli kontaktet for å kunne belyse eventuelle kritiske konsekvenser i den krisen vi nå står i. Eksempelvis helsepersonell som pendler, blodprøveforsendelser som blir forsinket og tilstøtende ruter som ikke er tilpasset. Dette kan i ytterste konsekvens bety at covid 19 prøver blir forsinket, med de konsekvenser dette må medføre i landets største krise siden krigen. Træna har påpekt at for Selvær vil det bety at de er avskåret fra omverden og at lokalruta bør i det minste tilpasses slik at ferga kan benyttes på lørdager, uten å få gehør for dette. Vi er svært kritiske til at fylket reduserer vår infrastruktur uten at det har vært dialog med kommunene. Da dette i stor grad påvirker vår beredskap.

Vi stiller også spørsmål om fylket har vært i kontakt med øvre myndigheter for å eventuelt få midler for å opprettholde nødvendig infrastruktur. Og vi stiller oss også undrende til hvem som har vedtatt å kutte lørdagsrutene, da vi ikke kan spore dette i fylkesrådets protokoll. Og hvem har i såfall ansvar for dialogen og informasjonen ut til berørte kommuner og brukere.

Vi ble også oppmerksom via media på at billetter på hurtigbåtreiser nå må bestilles på nett. Dette må sies å være en total skivebom. Mange reisende har ikke nødvendig utstyr eller kompetanse til dette. Det var også svært lite informasjon om hvordan man skulle forholde seg til dette. Eventuell refusjonsordning ved kanselleringer fins det heller ingen opplysninger om. I tillegg er den telefonbaserte rute opplysningen avviklet og det er uvisst hvem man skal kontakte ved spørsmål.

Vårt hjertesukk og vår «tause» forbannelse går til fylkeskommunen og våre folkevalgte. Vi oppfordrer dem til å ha dialog med kommunene og lokalpolitikerne i FORKANT av beslutninger og ber om at informasjon kommer til kommunene så snart det er mulig. Dialogen vi er lovet har til nå ikke vært fruktbar og fylket bør snarest vurdere sine kommunikasjonsferdigheter.

Vi ønsker at det gjøres en ny vurdering av samferdselsbehovet i vårt område. Dersom vedtatte rutekutt blir gjennomført vil det ramme Lurøy og Træna på en uverdig måte. Vi er små øysamfunn der båt og ferge er vår eneste vei. Vi frykter fraflytting og betydelige konsekvenser for eksisterende næringer, vekstmulighetene reduseres og bolyst vil være noe som hører fortiden til.

Som senterpartifolk er det vondt inn til margen å bevitne at fylkespartiet fører en sentraliserende og destruktiv politikk. Og vi tar all mulig avstand fra den retningen Nordland SP i samarbeid med AP fører oss. Vi kan trygt si at tilliten aldri har vært lavere, og vi savner den tiden fylkeskommunen i det minste la sin flid i å utarbeide ett godt tilbud til kystbefolkningen. Vi stiller våre folkevalgte ansvarlige for en politikk som utarmer våre unike kystkommuner.

Som folkevalgte i våre respektive kommuner vil vi forsette å belyse og slå ned på en politikk som ødelegger våre nærmiljø og kommunene vi mener har både livets rett og som leverer ett betydelig samfunnsbidrag.

Lena Holmen, Træna
Nina Bentzen, Lurøy

Kommentarer til denne saken