Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunal elendighetsbeskrivelse

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det koster oss 26 millioner(fylkesrådets budsjett) årlig å få vite for elendig det står til i Nordland - så koster det 52 millioner(fylkestingets budsjett) å applaudere elendigheten,

Her er en annen virkelighet:
Åpent brev til fylkesråd for økonomi Svein Eggesvik (SP)
Høsten 2019 gikk fylkesrådet og posisjonen kraftig til verks da dere la ned skoletilbud, la ned buss-tilbud, båt- og fergetilbud for å flytte over 200 millioner ekstra fra driftsbudsjett til øking av disposisjonsfond og investering. Det verste er at dere i budsjettet klarte å gjøre 264 millioner utilgjengelig til drift av skole, samferdsel etc ved å overføre midlene til investeringer som ikke kan gjennomføres!
Venstre har betvilt realismen i størrelsen på investering og fremdrift, og vi har også tidligere vist til revisjonens brev nr 6 som påpekte krav om realisme i investeringsplanene. Så hvorfor skjer dette? Nå er årsregnskapet for 2019 kommet. Det viser at det er 570 millioner igjen p.g.a. ikke fullførte investeringsprosjekter. Dette slår alle rekorder – og igjen minner revisjonen på krav om realisme. 570 millioner kommer nå i tillegg til de over 1,2 milliarder som var avsatt i budsjettet.
570 MILLIONER SOM MÅ LEGGES TIL INVESERINGSBUDSJETTET, GIR OVER 1,8 MILLIARDER TIL INVESTERINGER I 2020. Nå skal jeg komme med en ny påstand. Når 2020 er over vil det være ikke utførte investeringsoppgaver på ca 900 millioner ut fra tidligere erfaringer! Når regnskapet også viser 88 millioner i overskudd på driften, etter avsetning av over 200 millioner til driftsfond, så kan man ikke med hånden på hjertet si at man mangler økonomi til nødvendig infrastruktur i distriktene.
Det er en alvorlig situasjon det distriktskommunene nå står oppe i. Trusler om manglende satsing innenfor både samferdsel og utdanning, er ødeleggende. Dette er fylkeskommunalt ansvar! Sp fikk stor tilvekst med flere lokalt engasjerte før og under valget. For meg virker det som de nå reduseres til å unnskylde dere med bekymret mine i stedet for å sette fram krav! Med to unntak, SP Nina Bentzen, Lurøy og Tone Holmen, Træna, som enda sier fra!!Når det likevel passerer blant så mange lurer jeg på om det er fordi du og resten av fylkesrådet klarer dekke dere bak at dere er ofre som er utsatt for en slem stat?
Hvordan har det seg at Nordland SP, med fylkesråder i ledelsen – ønsker å ta fra lokalsamfunnene både undervisningstilbud, båt, buss og ferge – for å gjøre store millionsummer ikke disponible for drift! Hva er det som gjør at de lokale SP ikke reagerer? Klarer fylkesrådet å innbille lokalpolitikere at det er nødvendig å ta bort mulighet for å reise kollektivt? Hvorfor vil dere ikke selge lærerskoletomta? Holder dere fortsatt fast på å bygge ny videregående skole i Bodø? Har fylkeskommunen forpliktet seg når det gjelder ny by – ny flyplass i Bodø?
Venstre er glad for at fylkestinget i februar ga tilslutning til vårt forslag om at omland, utkant og transportløsninger igjen skulle inn som moment i rullering av regional plan for by og regionforstørring. Det momentet klarte dere å fjerne samtidig som dere gikk bort fra å gi et båt-tilbud som ivaretok dagpendling mellom Bodø og Gildeskål. Igjen håper vi på at det sees nødvendige sammenhenger. Det er ei utfordring når f.eks. kollektive løsninger mangler for å nå regionsenter og sykehus. Fylkesrådet klager på flypriser mellom Bodø og Solvær, som faktisk er nede i 450 kr, men legger selv opp til at folk kan reise fra Drag til Bodø (om Skutvik) for 637 kr, med båt og buss, samtidig som det brukes 10 ganger så lang tid!
Under budsjettbehandlingen fikk du i høst overrakt Venstres et notat med beregninger og forslag til budsjett/økonomiplan for 2020/2023. Siden du og flere i Senterpartiet under valgkampen hadde brukt tid på å hevde at Venstres tall og beregninger ikke var riktige, var det særlig viktig å få skriftlig vurdering av våre forslag. Det lovet du oss, men vi har enda ikke fått det. Nå utfordrer jeg deg igjen - gi oss svar på de spørsmål som stilles og kom med noen tanker om SP sin distriktspolitikk for Nordland? Hva mener SP fylkeskommunen kan bidra med for at folk kan bo i distriktene
?. Dere har ca 7 mrd årlig til disposisjon – og etter folketall og oppgaver skal ganske mange millioner tilfalle både kystsamfunn – og utkant. !

Kommentarer til denne saken