At rike enkeltpersoner og bedrifter støtter ulike politiske partier under en valgkamp er intet nytt.

Det er heller intet galt med det, ei heller overraskende at de fleste av våre aller rikeste og deres bedrifter helst støtter partier på høyresiden; partier kjent for en skattepolitikk som kommer de med mye penger til gode.

Formuesskatten er for eksempel blitt en viktig skillelinje mellom høyre- og venstresiden i dette valget.

Vi ser det samme i den oversikt over støtten til lokale partilag an.no bringer i dag. Nordland Høyre er den store mottakeren av pengestøtte fra private givere i vårt fylke som Tord Kolstad Eiendom, Gigante Havbruk og Bendixen Invest.

Også Venstre og KrF mottar støtte, men ingen mer enn Høyre.

Vi vet dette fordi Partiloven slår fast at alle partier og partiledd har plikt til å gi opplysninger om hvem som gir dem støtte. Det er altså mot loven å ta imot penger fra givere som ønsker å være anonyme.

Tross dette aksepterte de tre regjeringspartiene og Frp donasjoner fra «Aksjon for borgerlig valgseier» på over en million kroner. Giverne her er anonyme, selv for ledelsen i «aksjonen».

Etter at dette ble kritisert av partilovnemnda bestemt regjeringspartiene seg for å tilbakebetale pengene, mens Frp mener det anonyme bidraget er innenfor lovverket.

Det siste skal vi ikke ha sterke meninger om rent juridisk, men det er åpenbart mot lovens intensjon og det undergraver tilliten til valgsystemet.

Norge har relativt liberale regler for hvem som kan donere hvor mye til partiene, sammenlignet med mange andre land. Det skyldes i stor grad at vi har rause støtteordninger for politiske partier, noe som gjør behovet for private donasjoner mindre.

Dermed blir det også vanskeligere for enkeltaktører – enten det er personer, bedrifter eller organisasjoner – å kjøpe seg innflytelse over den demokratiske prosess.

For at denne tilstanden skal vedvare er størst mulig åpenhet om hvem som støtter hvilke partier helt avgjørende. Bare slik kan velgerne selv vurdere hvorvidt bidragene til en valgkamp er legitime, eller ikke.

Og dette gjelder alle typer bidrag, også de som LO og andre fagforeninger gir til venstresiden. Her er det ikke alltid like lett å få oversikt over hva som tilfaller den lokale valgkamp i et fylke som Nordland og hva som tilfaller den sentrale partiorganisasjon.

Det burde det være, for sammenligningens skyld.

Alle partier burde nemlig være tjent med full åpenhet om dette. Partistøtte er nemlig helt legitimt, enten det kommer fra LO eller bedriftseiere i Nordland, men skjer det i hemmelighet vil kravet om innstramminger fort komme.