Jeg arbeider i veiseksjonen – Drift og Produksjon i Bodø kommune, og er frustrert og irritert over at 2-3 av mine kollegaer snur og vrir på sannheten i negative oppslag i AN. Ting er tatt ut av sammenheng og satt sammen for å stille kollegaer og ledere i seksjonen i et dårlig lys.

Virkeligheten som beskrives kan stemme med situasjonen fra flere år tilbake og frem til årsskiftet 2019. Men den lederen som skapte konflikter og problemer sluttet tidlig i år og jobber ikke lengre i avdelingen. Det er viktig å si at mine kollegaer som står bak artikkelen og leserinnlegget i AN, var de som jobbet nærmest og hadde en høy stjerne hos den forrige lederen. Det kan se ut som at de nå har startet en eller annen form for hevnaksjon mot kollegaer og den øvrige ledelsen. Uten å gå nærmere inn på det, registrerer jeg at det jobbes mye i kulissene for å lykkes med dette.

Min oppfatning av fryktkultur i seksjonen i dag, kommer fra de gamle stjernene. De bruker ufine metoder for å nå sine mål, eksempelvis baksnakking, henge ut andre kollegaer når vi er samlet osv.

Mye har skjedd i år. Vi har i dag ledere med godt humør, er engasjerte og som bryr seg om oss og vårt arbeidsmiljø. Det har vært en kjempepositiv utvikling i år.

Jeg oppfordrer derfor mine kollegaer som driver dette hevn-spillet, skjerp dere. Jeg vet dere kan bedre. Dette er ikke en verdig oppførsel i Bodø Kommune. Dere risikerer bare å ødelegge et godt arbeidsmiljø.

Jeg vet at det store flertallet av mine kollegaer i veiseksjonen stiller seg bak dette innlegget.