(Helgelendingen): Børstad er opprinnelig fra Stjørdal, men bor i dag i Molde. Han kommer fra stilling som avdelingsdirektør i Statens vegvesen, og har en Master i Public administration samt bachelor fra Politihøgskolen.

Han har videre erfaring fra Nav, Skatteetaten, Politidirektoratet og som politibetjent ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Det skriver kriminalomsorgen i en pressemelding.

– Som tidligere politibetjent med mange års erfaring fra operativ tjeneste ser jeg viktigheten av at Norge har en velfungerende og god kriminalomsorg som legger vekt på rehabilitering. Straffegjennomføringen må ha en plan og en progresjon som medvirker til at de domfelte ikke kommer tilbake til oss etter endt soning. Kriminalomsorgens visjon er «Straff som endrer», og kriminalomsorgen ønsker ikke de straffedømte velkommen tilbake. Vi ønsker at de blir velfungerende borgere og gode skattebetalere i det norske samfunnet, sier Børstad.

Kriminalomsorgen region nord omfatter Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Regionen har flere fengsler. Trondheim fengsel består av to avdelinger, Nermarka og Leira. Avdelingen Nermarka har høyt sikkerhetsnivå og har også en forvaringsavdeling (som er en av tre i landet). Mosjøen fengsel, Bodø fengsel, Tromsø fengsel og Vadsø fengsel er også fengsler med høyt sikkerhetsnivå.

Trondheim fengsel avdeling Leira har lavt sikkerhetsnivå, og det har også Fauske fengsel og Verdal fengsel.

Region nord har ansvar for friomsorgskontorer i Troms og Finnmark (Kirkenes, Hammerfest, Harstad og Tromsø), Nordland (Bodø, Svolvær, Mo i Rana og Mosjøen) og Trøndelag (Steinkjer og Trondheim), og to overgangsboliger i hhv. Bodø og Trondheim.

Kriminalomsorgen i Nordland deles i tre avdelinger