Gå til sidens hovedinnhold

Frivillighet eller tvang?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronaen dominerer nyhetene. Det store spørsmålet er hvem som skal ha flest vaksinedoser. De lærde strides på den faglige arena mens politikere kjekler og mobber på tradisjonelt vis langs partipolitiske linjer.

Debatten går også heftig rundt temaet frivillighet eller tvang når det gjelder testing og bruk av munnbind. Vi lever i et demokrati, og det har tydeligvis vært maktpåliggende for myndighetene å markere det. Derfor var det i starten av pandemien frivillig å teste seg for korona ved ankomst fra utenlandske flyplasser. Eller var frivilligheten begrunnet i manglende testkapasitet?

Når det i senere tid også er frivillig, men likevel anbefalt, å bruke munnbind i ulike sammenhenger, kan man spekulere i om myndighetenes redsel for diktaturstempel er større enn redselen for omfattende smitteutbrudd. En kan også gjøre seg tanker om hvilke utslag det hadde fått hvis anbefalingene hadde vært juridisk bindende istedenfor å være frivillige.

Jeg tenker at ca. 90 – 95 pst (kanskje mer) av Norges befolkning hadde forholdt seg likedan i en frivillig situasjon som om det hadde vært absolutt påbud. Nettopp fordi den samme andelen personer har en kollektiv bevissthet. Den forteller at vi må føle ansvar for oss selv og andre framfor å dyrke egoistisk frihet uten tanke for konsekvenser. De «ansvarlige» hadde sannsynligvis ikke handlet på annen måte verken med eller uten påbud. De andre, derimot, (5 -10 pst) ville med et påbud om testing, ev. munnbindtvang følt seg tvunget til å ta forholdsregler av frykt for å få bot eller annen straff ved neglisjering. Jeg antar det er denne gruppen med stort ego og utemmet atferd som utgjør den største trusselen i forhold til smittespredning. Disse kan ikke takles med frivillighet, men–om mulig–med tvang og trusler om sanksjoner.

Så, kjære myndigheter: Dere gjør oss en bjørnetjeneste–den store majoriteten av oss–hvis det fortsatt skal være frivillig å teste seg eller å bruke munnbind der et påbud hadde vært alternativet. Koronaviruset skjelner ikke mellom diktatur og demokrati men trives best med frie tøyler.

Foreløpig frisk

Kommentarer til denne saken