Gå til sidens hovedinnhold

Fritidskortet - Bodø skal bli forsøkskommune!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med KrFs fritidskort får alle være med på laget! Vi har allerede skrevet om dette her i Avisa Nordland, men tar det med på nytt da dette er en viktig sak.

Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barn og unge i Bodø kommune får blir med på fritidsaktiviteter
Tidene har endret seg siden mange av oss var barn. Unger sykler ikke rundt i gata og ringer på dører og spør om å leke like mye som før i tida. Nei, barnas fritid og det sosiale er blitt gjennomorganisert. Og i mange tilfeller også svært kostnadskrevende.

Mange foreldre forteller at fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille, og rister på hodet av hvor dyrt det er. Og noen opplever rett og slett å måtte si nei til sine barn fordi økonomien er for anstrengt.
Når vi vet hvor avgjørende det er for barn og unge å kunne delta i organiserte aktiviteter for å oppleve samhold, fellesskap, mestring og glede så må vi sørge for at absolutt alle har mulighet til å delta – vi må ta vekk de økonomiske barrierene for at barn skal kunne delta på disse viktige sosiale arenaene.

Derfor har KrF fått gjennomslag i Regjeringen for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort, for å betale for fritidsaktiviteter. KrF vil at dette skal ha en verdi på minimum kr 2000,- og at kommunene i tillegg kan øke beløpet på kortet. Kortet skal være universelt, dvs. at alle har det, og at det dermed ikke vil være noe stigma i forhold til å benytte seg av det, og det skal dekke utgifter til faste organiserte aktiviteter. Dette kortet, samt utstyrsbibliotek/
BUA-ordning med gratis utlån av fritidsutstyr som vi har her i kommunen, vil gjøre det mulig for alle å delta.

Deltakelse i fritidsaktiviteter forebygger utenforskap. Det handler om å få oppdage og utvikle talenter hos en selv, få kjenne mestring når man behersker eller lærer noe nytt.
Det handler om å få lære sosiale ferdigheter og kanskje også få innta en annen rolle enn den man har i klassegruppa på skolen. Det handler om lagfølelse og skravling i baksetet på vei til kamper eller oppvisninger, og om felles opplevelser som forener.
Og for noen handler det også om å få møte noen andre voksenpersoner enn foreldre eller lærere; noen som ser andre og gode kvaliteter i deg og som heier dem fram.

Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring. De blir en del av et fellesskap, der de kan bli sett og fulgt opp av trygge voksne.

Med vårt fritidskort gir vi barn og foreldre et håndslag. Det vil gjøre at færre barn føler seg utenfor og flere blir inkludert.
Bodø KrF skal arbeide for at vi får innført fritidskortet i vår kommune, og vil søke om å bli en av forsøkskommunene til dette prosjektet.


Fritidskortet er en viktig sak for KrF. Det blir ikke et fysisk kort, men en app som kan lastes ned. Staten skal gi en nasjonal del, og så kan kommunene fylle på, kanskje i samarbeid med lokalt næringsliv. Landsmøtet har tidligere vedtatt at minstesummen skal være 2000 kroner.

Fritidskortet er utviklet etter inspirasjon fra Island. Der fikk alle barn fritidskort. Bakgrunnen var en undersøkelse som viste at 40 prosent av ungdommen hadde drukket seg fulle siste måneden. Det ville styresmaktene gjøre noe med. Svaret vart fritidskortet som viste seg å bli en suksess. I etterkant har tilsvarende undersøking vist at bare fem prosent ruste seg.

Sjelv om det finnes ordninger gjennom Nav som gir støtte til å delta på fritidsaktiviteter, viser det seg at ikke alle kommer dit. Nå skal to kommuner i landet prøve ut Fritidskortet, for å finne en modell som kan brukes for hele landet.

Fritidskort til alle i Norge i aldersgruppen 6–18 år vil koste 1,6 milliarder når minimumsgrensen er på 2000 kroner. Det er kostbart, men det er så god forebygging at det er en kostnad det er verdt å ta, slik KrF ser dette.

Bodø KrF har programfestet at vi vil arbeide for å innføre Fritidskortet, og vi skal jobbe for at Bodø blir innlemmet som en av forsøkskommunene med Fritidskort ettersom det nå er åpnet for at flere enn to kommuner skal inn i dette forsøket.
Representanter ifra KrF, både nasjonalt og lokalt, ser fram til å sette fritidskortordningen ut i livet – dette vil utvilsomt gjøre en forskjell i mange barns liv!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.