Innstillingen til Røst kommune vitner om lite respekt for dyrs egenverdi, samt fravær av innsikt i de dyrevelferdsproblemene man står overfor når det gjelder eierløse og forlatte katter i kommunen.

”Etter Dyrevelferdsloven er det kun Mattilsynet og Politiet som har formell myndighet til å gripe inn hvis det er dyr som lider. Kommunene er ikke nevnt i loven og har derfor ingen formell rolle i slike saker.” Dette kan vi lese på Røst kommune sin side på facebook fra 10. mai. Det kom etter at Dyrebeskyttelsen Norge Bodø hadde publisert bilder fra forrige gang de forsøkte å hjelpe kattene der.

Da vet vi hvorfor det ikke blir noen løsning på dyrevelferdsproblemene på Røst. Kommunen mener at de er fritatt fra Loven om dyrevelferd. Vi lurer på om dette også gjelder ansatte i kommunen, politikere og kommunens innbyggere? Dere skriver også om villkatter. Vi har ingen villkatter i Norge. Vi har eierløse og forlatte katter. Vi har katter som er sviktet av mennesker. Gaupa er eneste villkatten i Norge.

”Vi vil ta avstand over metodene Dyrebeskyttelsen Norge bruker i denne saken.” kan vi lese videre. Betyr det at det er bildene fra Røst og beskrivelsene av funnene som ble gjort av veterinærene dere tar avstand fra? Tar dere avstand fra fakta og at man viser de faktiske lidelsene? Skal de hemmeligholdes i stedet?

Det kan ikke være Dyrebeskyttelsen Norge Bodø som skal lage en innfangingsplan, for å sende en søknad til dere for å be om penger for å gjøre jobben for Røst kommune.

Dere kan selv ta initiativet for å løse dette. Ta med Mattilsynet og veterinærer og løs dette en gang for alle. Dyrebeskyttelsen Norge sine 27 lokalavdelinger består av frivillige som gjør dette etter studier og jobb. Støtt opp om arbeidet og kom med forslag til løsninger i stedet for å sitte og furte! Jobb sammen for dyrevelferden! Dyrene er helt avhengige av det.