I 1970 var verdens befolkning 3,7 milliarder- i dag er vi nesten 8 milliarder og vi bruker fire ganger så mye ressurser som da. Samtidig er verdens populasjon av ville dyr redusert med to tredjedeler og uberørt natur forsvinner i høyt tempo. IPCC (FNs klimapanel) har i sin siste rapport bekreftet at klimaendringene skjer i raskt tempo og IPBES (FNs naturpanel) har lagt fram flere rapporter som påpeker at tap av natur og biologisk mangfold i kombinasjon med klimaendringer utgjør en stor trussel for både natur og livet vårt som vi kjenner det i dag.

Friluftsliv


Friluftsliv og kontakt med natur spiller en avgjørende rolle i stadig mer urbanisert verden. Vi må komme oss ut. Vi må se, høre og oppleve naturen rundt oss. Når vi gjør det er det sjanse for at vi skjønner bedre at den vakre verden rundt oss har sine begrensninger og at vi balanserer allerede på vippepunktet av mange økosystemer rundt oss. Mange tror ikke at dette gjelder Norge, men norsk forbruk har store konsekvenser både for naturområder i Norge og i verden.

Hva skal vi gjøre da?


Løsning er både enkelt og komplisert. Dersom vi ikke vil være færre mennesker på jorden, må vi gå ned i forbruk. Dette er det eneste som kan bidra til å begrense klimaendringer og bevare den ville natur som er igjen i verden. Dette er et verdispørsmål. Greier vi å slutte å søke etter lykke i bedre biler, større hus, nye telefoner og nye klær? Kan mindre forbruk gi oss større økonomisk frihet som igjen betyr mer tid til vår familie, venner og fritid til f.eks. Friluftsliv?

Bærekraftig FriluftsLIV


De fleste av oss ønsker å drive med friluftslivet på en bærekraftig måte. Men selv om man kan være veldig god på å gjøre gode valg i friluftslivet er det ditt totale miljøfotavtrykk som telles. Her kommer våre tips til å gjøre både friluftslivet og LIVET mer bærekraftig.

1. Hva er mitt miljøfotavtrykk? Finn ut hva er ditt dagens forbruk og klimagassutslipp. Du kan f.eks. bruke tjenesten www.ducky.eco til å finne hvordan det står til med deg. Gjennomsnittlig klimafotavtrykk i verden er 4,7 tonn per år. Hvordan er ditt klimafotavtrykk sammenlignet med gjennomsnitt i landet og i verden?

2. Hvordan kan jeg redusere miljøfotavtrykket mitt mest? Finn ut hvordan du kan redusere ditt klimagassutslipp og forbruk. Hva av det du gjør skaper største fotavtrykk på miljø? Hvordan kan du redusere den uten at du opplever lavere livskvalitet? Er det vanskelig å identifiser konkrete tiltak? Gjerne les neste tips for å få mer inspirasjon.

3. Ikke kjøp, spar miljø og penger. Turen blir ikke finere i de nyeste klærne og du redder ikke verden ved å kjøpe elbil. På generell basis skaper alt av forbruk negative konsekvenser for miljø. Derfor det beste er å unngå å kjøpe nye ting og varer. Bruk det du har lengst mulig, bruk tid og penger på vedlikehold og reparasjoner framfor å kjøpe nytt. Eller lån/lei det du trenger. Du kan f.eks. få tak i masse friluftsutstyr gjennom BUA. Denne høsten skal Bodø kommune ha gjenbruksuka 5–12 september.

4. Reis mindre og lengre. Uansett hvor du bor i landet er det masse mulighet å dra på korte eller lengre turer uten å reise langt. Har du likevel drøm om å ta en tur til en annen verdensdel? Planlegg reisen slik at du blir der lengst mulig og velg de transport og overnattingsmulighetene som har minst miljøfotavtrykk. Vil du finne ut av hvilke valg kan være mindre miljøskadelige? Sjekk denne oversikten.

5. Sunn og lokal mat er ofte det beste for planeten og deg. Matproduksjon står for 12 % av klimagassutslipp, krever enorme mengder vann og dekker halv parten av landarealene på kloden. Hva slags fotavtrykk har det du spiser? Kan du spisse kyllingen framfor storfe? Eller prøv grønnsaker produsert fra andelslandbruket på Fenes.

6. Din stemme betyr noe, bruk den. Vil du at politikere der du bor tar miljø, klima og natur seriøst? Bruk din stemmerett til å stemme på den som vil ta vare både på folk og planeten. Planlegges det noe utbygging i et sårbart område der du trives? Engasjer deg. Ikke vær stille. Om du vil vite mer om hva partiene mener naturverdiene – dra på valgkampmøte i Stormen den 30. august.

7. Allemannsretten en invitasjon til friluftsliv. Norge har en unik rettighet til å bruke både privat og statlig grunn til et avtryktløst friluftsliv. Vi kan plukke, høste og være ute i naturen de fleste steder. En voksende interesse for friluftsliv gjør samtidig at vi må forstå allemannspliktene. Norsk friluftsliv har laget en kampanje med Bjørn Sundquist.

8. Lev (frilufts) livet hver dag. Det er vanskelig å ta gode miljøvalg i det travle, urbane og moderne livet. Finn tid til å være ute hver dag. La naturen være ditt hjem og ikke et fluktsted en gang i måned. Beveg kroppen, hør på stillheten og gi deg rom til naturopplevelser så ofte som mulig.

Fordi de beste ting i livet er gratis.