Arbeiderpartiet driver nå en klappjakt på private foretakender – enten det gjelder barnehager eller sykehjem/omsorgsboliger eller tjenester som ytes til eldre i form av personlig assistanse. De er ideologisk forpliktet til dette, hvis de skal leve opp til valgprogrammene for det kommende kommunevalg.

Vi sammenligner oss vanligvis med de andre skandinaviske landene, når det gjelder ytelser. Men det kan være interessant å se litt lenger, for eksempel til Japan og Kina, som også har en formidabel økning av den aldrende befolkning. I Japan er tilbudet fra det offentlige stort sett som hos oss og finansiert gjennom skattebetalingen. I tillegg har de også en offentlig forsikringsordning, som det nasjonale helseforsikringssystemet og langtidsomsorgs-forsikring. Likevel oppmuntrer den japanske regjeringen til økt samarbeid mellom offentlige og private sektorer for å møte de økende behovene innen eldreomsorgen. Målet er å sikre tilstrekkelig tilgang til omsorgstjenester og samtidig avlaste den økonomiske belastningen på det offentlige helsevesen.

I Kina – som jo er et helsosialistisk land – er omsorgen stort sett offentlig, men også her oppfordrer regjeringen til private tjenester for å kunne møte den dramatisk økende eldre befolkning.

Med SSBs skremmende prognosen for økning av antall eldre i Norge skjønner jeg ikke, hvordan Arbeiderpartiet på noen måte vil kunne imøtekomme behovet for sykehjem og omsorgsboliger i landets kommuner, når de ikke vil samarbeide med de private tilbud. De fleste kommuner sliter med økonomien og i Bodø, der Ap lovet 90 sykehjemsplasser bygget de fire siste årene, er det ikke kommet en eneste ny sykehjemsseng. I programmet for de neste 4 årene er det i Bodø Aps program bare svevende ord om «Trygghet for helsehjelp når du trenger det er viktig i vårt velferdssamfunn».

Bodø Høyre har i sitt program virkelig tatt tak i de mange problemer for den eldre befolkningen. I et 10-punkts program går vi til valg på «Et Aldersvennlig Samfunn» og helt konkret under Pleie og Omsorg går vi inn for at «Fritt brukervalg skal være regelen – ikke unntaket» og «Vi vil prioritere bygging av omsorgsboliger og helsehus.»

Så vil du ha god eldreomsorg – Så stemmer du på Bodø Høyre!