- Det er slik at ikke alle har et reelt behov for beskyttelse. Det bør være hevet over enhver tvil

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Astrid Olsen (SV) og Svein Olsen (Rødt) hadde i forkant av bystyremøtet kommet med en interpellasjon om det de mener er en bekymringsfull situasjon for asylsøkere i nord.

De mener at Bodø kommune skal kreve at ingen asylsøkere sendes ut til tredjeland uten forsikringer om at de vil kunne få realitetsbehandlet sine asylsøknader og få nødvendig bistand og beskyttelse der.

De mente også at Bodø bystyre måtte understreke at det må tas spesielt hensyn til barn og sårbare grupper.

- Vi ber derfor om at det lages en enkel plan for barnehage og skoletilbud på akuttmottak, en plan som kan iverksettes raskt i samarbeid med driver av akuttmottaket, het det i forslaget.

- Som følge av ny instruks fra Justisdepartementet har vi den siste tiden sett at asylsøkere i våre nabokommuner har blitt hentet fra mottak og sendt til Vestleiren mottakssenter i Sør-Varanger. Der har flere fått rutinemessige avslag på sine asylsøknader med henvisning til at de kom til Norge via Russland. De har deretter blitt sendt ut av landet og over grensa til Russland i løpet av få timer. En slik behandling gir ingen mulighet til å anke eller etterprøve vedtak, og en rekke advokater og menneskerettighetsaktivister har stilt spørsmål ved rettssikkerheten til asylsøkerne, sa Astrid Olsen i framleggingen av interpellasjonen.

Alvorlig

Ikke uventet ble det steile fronter i bystyret. Allan Ellingsen (Frp) understreket at det som skjer i Syria er alvorlig.

- Men så blir vi i denne interpellasjonen invitert til å foreta en politisk uttalelse der vi beveger oss langt inn i internasjonal jus. Det er jeg ikke komfortabel med å gjøre. Jeg har stor tillit til asylinstituttet og jeg har stor tillit til jobben som regjeringen gjør mot andre land. Jeg vil anmode om at vi ikke gjør vedtak, sa han fra bystyrets talerstol, og la til:

- Jeg tror at det er viktig at Norge nå sender signaler. Det er slik at ikke alle har et reelt behov for beskyttelse. Det bør være hevet over enhver tvil og da må vi legge til grunn noen som ikke har et reelt behov ikke kommer til Norge. Og at store norske partier ukritisk trampeklapper og i inviterer nesten hvem til helst til landet vårt har vi behov for å sende ut andre signaler, sier han.

Bensin på bålet

Og det var som å kaste bensin på bålet, og representant etter representant fra posisjonen gikk på talerstolen for å uttrykke sin misnøye med Ellingsens uttalelse.

- Her omtaler vi flyktninger med et reelt beskyttelsesbehov, og når jeg hører representanter som bruker karakteristikker som jeg mener er uhørt i bystyret blir jeg bekymret. Så håper jeg at vi i fortsettelsen kan ha respekt for situasjonen som den er. Flyktninger har et reelt behov for beskyttelse, sa Sigurd Myrvoll (Ap).

Håkon Møller (MDG) var ikke overrasket over retningen debatten tok:

- Jeg er ikke overrasket over at dette blir en partipolitisk debatt. Jeg forstår at Frp ser det nødvendig å stemme mot, og at Høyre ikke vil gå imot sin egen statsminister og regjering. Jeg håper resten kan stille seg bak, sa han.

Under voteringen om interpellasjonen skulle realitetsbehandlet stemte Frp og Høyres representanter mot, mens resten stemte for. Dermed blir saken et eget punkt på sakskartet neste bystyremøte.

Artikkeltags