Fredag kommer svaret: – For mange kan det bety kroken på døra

Foreslår direkte støtte og kutt i eiendomsskatten.