Framtidige yrkesvalg kan skille tvillingsøstrene når de begynner på videregående

Å foreta framtidig yrkes- og utdanningsvalg kan få ulike konsekvenser.