Gå til sidens hovedinnhold

Framtidige helsetjenester i Hamarøy?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tragisk at en ROBEK-kommune som Habmera suohkan/Hamarøy blir styrt på en slik måte at steiner ikke kan snus i trang økonomi.

Kommunestyregruppa i Hamarøy Arbeiderparti reagerer sterkt på at kommunen styrer blindt mot å samlokalisere all helsetjeneste i nytt Helsehus. Å unnlate å utrede de alternative løsninger som ligger i samhandling innen helsesektoren, er uforsvarlig.

Konseptfasen, som skal ivareta ideen om effektivisering i helsesektoren, følges ikke. Konseptfasen er nå blitt til Konseptfase Helsehus med forankring i Forpliktende Plan. Det finnes alternativer til samlokalisering, og mange i befolkningen etterspør det. En delt helsetjeneste er nødvendig i en langstrakt kommune som Hamarøy.

Saken har sine røtter helt tilbake fra da Fellesnemda fikk utarbeidet et arbeidsdokument, utført med prosjektadministrasjon fra Bedriftskompetanse. Fagrapporten fra 2019 er nå blitt det styringsverktøy som gjør det mulig for politikere å ekskludere andre løsninger enn samlokalisering i Helsehus. Fagrapporten er mangelfull og inneholder alvorlige feil.

I en pandemitid der digitaliseringsteknikk har gitt oss et raskt endret samfunn innen samordning av tjenester må det kunne utredes ulike alternativer med nødvendige samfunnsanalyser, før en konkluderer hvordan framtidige helsetjenester skal organiseres og hva en eventuelt skal ha av funksjoner i et eller to helsehus i kommunen.

Vi er også opptatt av at Hamarøy tilrettelegger for likeverdige tjenester i kommunen.

Som folkevalgte har vi et ansvar for å se til at dette blir en prosess hvor hele befolkningen føler seg ivaretatt.

Kommentarer til denne saken