Det er hårreisende at Fram Kino må vurdere å flytte fra byens utdøende sentrum til handelssenteret City Nord, et kjøpesenter. Fram Kino har vært med på og dra sentrum framover i over 100 år, men har nå måtte se seg nødt til og flytte ut som en følge av at de ikke har fått til et samarbeid med kommunen om lånegarantier ... Lånegarantier? Det yrende kulturlivet kinoen er med på å skape i sentrum bør alene være nok til at kommunen tar seg råd til å vise støtte. Når det er sagt: Fram Kino burde fått premie for å ha driftet i så mange år, og gitt glede og kulturopplevelser til så mange generasjoner i Bodø.

Ifølge gårsdagens avis hadde Fram Kinos eier, Erik Jørgensen, ønsker om å fortsette å holde til i Storgata 8. Den lokasjonen har kinoen innehatt, foruten noen år i etterkrigs- og krigstiden. Det kan beklageligvis virke som om Bodø Kommune vil kvele kultur i sentrum, istedenfor å trekke i samme retning. I retning mot det som bør være målet: å skape et yrende kulturliv i sentrum fram mot året Bodø skal bli Europeisk kulturhovedstad, i 2024.

Basert på egne opplevelser knyttet til kino har det ofte vært besøk til restaurant, kafe eller bowling enten før eller etter en hyggelig filmopplevelse. Det være seg for å fundere på hva man skal se, eller for å dele tanker rundt filmen man har sett. Hvilke scener var bra, hvordan har historien vendt og tatt sin tørn.

En kan tenkes at Bodø Kommune har noe å lære av de som etter en kinoopplevelse drar for å diskutere filmen de har sett. Det å fundere over hva kommunens handlinger, eller mangel på handling vil føre til av ringvirkninger ... Såfremt ikke målet er å gjøre City Nord til verdens største bygde-sentrum for rullator-mafiaen og ungdommer som henger rundt. Og i samme slengen gjøre dagens sentrum til en drabantby.

Bodø Actionhall har flyttet til sentrum, for og prøve å få liv i sentrum. Gamle sinus ble flyttet til Stormen, noe som i praksis drepte kulturscenen for lokale band for de under myndighetsalderen, men kommunen skapte en elitekultur det skal de ha. Dama Di skal ha kreditt for å ha gjort sitt for å dra den lokale scenen videre, bare synd det ikke er en sentrumsnær scene for de under 18.

Turisthytta, bygd i en tøff modernistisk arkitektur, kunne blitt anvendt som et galleri og kafe for norske og utenlandske kunstnere. Bygget burde for lengst vært vernet som en følge av sitt uttrykk og sin historie. Kommunen burde styrt dette i riktig retning mot 2024. En kommunal bedrift for kunst, kultur og kafe.

Istedenfor å bygge opp og videre på det som er, og har vært, med på og definere Bodø, så vil kommunen heller rive, ikke støtte. Kommunen burde kanskje bytte navn til “Bak Mål Kommune”?