Fraflytting er ingen naturlov

Inndyr: Det virker som om Stein Sneve mener at utviklinga følger en global naturlov som det ikke nytter å kjempe imot for bygder og småsteder som Inndyr og Gildeskål.

Inndyr: Det virker som om Stein Sneve mener at utviklinga følger en global naturlov som det ikke nytter å kjempe imot for bygder og småsteder som Inndyr og Gildeskål.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Stein Sneve slår fast i sitt Apropos; Bygda dør - leve bygda. Det virker som han mener at utviklinga følger en global naturlov som det ikke nytter å kjempe imot. Jeg savner litt om hva som må til for at bygdene fortsatt kan leve og skape det grunnlaget som alle byer og større sentra er avhengig av. Blir befolkninga på bygdene borte vil næringsvirksomheten i distriktene til slutt lammes av mangel på arbeidskraft. Løvold i Bodø og mange andre bedrifter her er totalt avhenig av oppdrettsvirksomheten i Meløy, Gildeskål, Sørfold, Steigen osv. Det virker som om å opprettholde dagen tjenestetilbud ikke betyr så mye for å holde på bygdefolket. De flytter uansett. Det tror jeg ikke de gjør med et rimelig godt tjenestetilbud lokalt og dersom de får beholde jobbene sine på lokalsykehuset, lensmannskontoret, lærerskolen på Nesna,den lokale videregående skolen, kommuneadministrasjonen, navkontoret osv.

By og bygd hand i hand. Et velkjesit Ant slagord fra den tida det var en politisk oppgave og bygge et land for alle innbyggere uansett hvor i landet de bodde. Splitt og hersk er vel mer et tegn for dagens agenda. Byen skal vokse og utvikles på bekostning av bygdene. Byutvikling- Bygdavvikling hand i hand. Folket må flytte inn til sentrum for å opprettholde veksten her. Det er rett som næringsministeren sier at næringslivet i mange lokalsamfunn går så det suser og generer store verdier til storsamfunnet og da er det rimelig at vi får noe tilbake. Sentralisering er for tida et politisk ideologisk mantra som stadig griper mer og mer om seg og kanskje har skutt skikkelig fart med denne borgerlige regjeringen. Det er rart hvor fort vi venner oss til ting og stilltiende godtar alt som blir tredd ned over oss fra politisk hold. Reform etter reform som gir inntrykk av at det er en samfunnsoppgave og og drive Norge som et stort foretak med effektiviseringskrav og størst mulig profitt. Med det resultat at stadig flere tjenester legges ned i distriktene og flyttes til større sentra. Kommunesammenslåing kan jeg være med på, men ikke å tømme kommunehuset for folk, for vi trenger fortsatt et tjenestetilbud lokalt og da er det kanskje heller snakk om hvilke nye arbeidsplasser vi kan få istedet som kan gjøre det mer attraktivt å bo her. Stordriftsfordeler for å spare penger men som ofte viser seg å bli en langt mer kostnadskrevende løsning. Utarming av distriktene har foregått lenge og vi nærmer oss en smertegrense som i neste omgang vil ramme sentrene. Hva er drivkreftene bak denne utviklinga. Kan det være at noen krefter har fått fullt gjennomslag for sine særinteresser. Store kjøpesentra, store boligprosjekter med stor fortjeneste. Boligprisene i byene stiger til tross for dårlige tider. På bygda bygges det ikke hus for her er det et stort verditap, til tross for boligmangel mange steder spesielt i attraktive hyttekommuner hvor flere og flere hus bli fritidsbolig.

Vi som bor på bygda har fått nok nå og det skal de politiske partiene få sårt erfare ved neste stortingsvalg. Så hvis dokker i byene viser litt solidaritet og virkelig mener at bygda skal få leve også i framtida, så ber jeg dere innstendig om å tenke litt over hvilken stemmeseddel dere putter i stemmeurna eller i det minste være med å forlange at det straks iverksettes tiltak som kan snu denne utviklinga, for det må gjøres nå.

Forresten det er ikke bare bygdene som tømmes for folk. Så la oss stå sammen for å hindre at landsdelen tømmes for folk, for når bygda er tom stopper veksten her og da er det de større sentra og Bodø, Narvik og Mo som står for tur og da er det ikke mange nordlinger igjen til å støtte dere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken