Hold "Rønvikjordene" fri for bebyggelse, til bruk for matproduksjon og friluftsinteresser. Stadion bør bringes ut fra bebygde områder, gitt plass for inntil 10.000 tilskuere inkludert helst glasstak over (klimahensyn) samt parkering for minst 3.000 biler.

Men hvor? Hva med områdene øst for Bertnes, på andre siden av elveparken oppover mot Breivadfossen. Her ligger områder som ikke brukes, fortsatt rimelig sentralt med kort vei til etablert infrastruktur, vei, handel, vann m.v. Sikkert flere alternativer, men finnes der noe bedre nær bebyggelse, når landbruk, friluftsaktiviteter etc skal tilgodesees?

PS: Så langt, hvor finner vi miljø-/landbruksinteresser i prosessen, les Sp, SV, Rødt, V og MDG?