Gå til sidens hovedinnhold

Fotballen - del av løsningen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helsemyndighetene i Norge åpner ikke for breddefotballen 1. september med henvisning til 1 meters reglen. La det være sagt at fotballen, herunder klubber, spillere, trenere og frivillige, må ta et ansvar som alle andre i samfunnet for at korona pandemien fortsatt kan være under kontroll. Fotballen i Norge er pålagt å lage planer for gjennomføring av treninger og kamper i tillegg til at alle spillere, fra 13 års alder, trenere og dommere er pålagt att gjennomføre et «koronakurs». Slike krav finnes få andre plasser i hverdagens samfunn. Viljen til å drive og legge til rette for fotballen, få til fysiskaktivitet og samarbeid rundt å holde smitten nede, er veldig stor innen fotballen. Klart at frustrasjonen er stor når ikke breddefotballen åpnes opp per 1 september og innen fotballen er det en klar forventning og oppfattelse av at man klarer å håndtere smittevernet.

Smitterisikoen er lav
Vi vet fra forskning at det er begrenset med kontakt på en fotballkamp og at dette er dokumentert i artikler fra både Tyskland og Danmark. Forskere ved Syddansk universitet (SDU) har i en undersøkelse av fotballspillere konkludert med at risikoen for å bli smittet innen spillet i breddefotballen er lav. Analysene til forskerne viser blant annet at spillere i breddefotball er innen en avstand på halvannen meter i 60 sekunder i løpet av en times spill. Det er også andre faktorer som får forskerne til å konkludere med at risikoen er lavere i breddefotballen:
• Spillere er for det meste bare tett på hverandre i mindre enn 1 sekund av gangen.
• Nærkontakt dekker alle typer kontakt, også taklinger på bakken.
• Bare 1/3 av alle kontakter foregår med fronten mot hverandre. Resten av enten skulder mot skulder eller front mot bak, for eksempel når en forsvarsspiller dekker en angriper bakfra.
Undersøkelsen viser at det er lite kontakt under spillet. Men møter, omkledning og transport kommer i tillegg, her kan fotballen ved enkle tiltak begrense risikoen for smitte.
I Danmark, som Norge i stor grad har brukt som referanse i koronaperioden, har breddefotballen vært åpnet i flere måneder. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver 6. mai i år: «Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom utgjør liten risiko.». Fotballspillet i seg selv medfører lav risiko for smitte. Større forsamlinger, publikum og kioskkøen kan være en utfordring, men det er noe klubbene kan gjøre noe med – kiosken trenger ikke være åpen og publikum. Det er sjeldent tilfellet at publikum i breddefotballen vil kunne karakteriseres som en større forsamling, i den grad dette kan forekomme kan det på enkel måte reguleres. Disse forholdsregler og eventuell andre tiltak har klubbene legitimitet for å gjennomføre. Klubbene har gode rutiner og god kompetanse på smittevernregler og forebygging.

Folkehelsa
Det viktigste i denne tid er at fotballen som alle andre forholder seg til helsemyndighetene retningslinjer, uansett hvor uenig man kan være – folkehelsa kommer i første rekke.
Når det er sagt er fotballens kanskje viktigste oppgave og ivareta folkehelsen i samfunnet. Det handler om tilrettelegging for fysiskaktivitet, sikre sosiale arenaer for felleskap, bidra til å skape de gode opplevelsene, inkludering og mye mer. «– Når man tenker på hvor viktig fotball er for barn, unge og voksnes trivsel, og for å forebygge livsstilssykdommer, er det klart for oss at det ville være bra å kunne åpne breddeidretten på en forsvarlig måte», (Peter Krustrup, professor ved SDU).

Fotballen er uten tvil den største idretten i Norge med nærmere 270.000 spillere fordelt over hele landet, i tillegg kommer trenere og dommere mfl. som bidrar inn i fotballen. Hver og enn innen fotballen ønsker å få tilliten til å vise att det er mulig å være opptatt av folkehelse – både hva angår smittevern men også gjennom å få drive med fotballen på trening og i kamp. Klubbene og fotballkretsene over hele landet frykter att det nå blir et større frafall innen idretten – frafall betyr i de fleste tilfelle at spillere ikke kommer tilbake i den organiserte idretten.

NFF har vær i dialog med helsemyndighetene over helse sommeren. Det er en dialog som må opprettholdes med tanke på folkehelsa. Fotballen eller samfunnet har hverken råd eller interesse i frafallet innen fotballen. Det må jobbes konstruktivt og fremadrettet med løsninger som kan bidra til at seniorbreddefotballen får enn eller annen form for trenings- og kamp tilbud som er på nivå med resten av breddefotballen.

Fotballen er en del av løsningen og er med på laget for å styrke folkehelsen i Norge!

Kommentarer til denne saken