Han fikk en av tidenes korteste karrierer som statsråd; Geir-Inge Sivertsen. Og måtte gå av i skam, etter blant annet å ha mottatt dobbelt lønn for jobben. Nå er hans etterfølger klar, bodøværingen Odd Emil Ingebrigtsen. Det blir forhåpentligvis et lykkeligere valg, både for Erna Solberg, Nord-Norge og fiskerinæringen. For det Ingebrigtsen mangler når det gjelder kjennskap til fiskeriene, tar han igjen med lang erfaring fra politikk og næringsliv, samt god personlig moral. Det siste er ikke minst viktig etter det som skjedde med forgjengeren. Og det er en av grunnene til at en annen bodøværing, Daniel Bjarmann-Simonsen nok aldri var aktuell i denne omgang tross forhåndsryktene.

Bjarmann-Simonsen ble som ung dømt for å ha svindlet til seg trygdepenger. Han har for lengst gjort opp for seg, og under normale omstendigheter hadde dette neppe vært noe stort problem. Men etter Sivertsen-skandalen kunne ikke Høyre komme med en ny fiskeriminister som har vist stor uforstand i omgangen med skattebetalernes penger. Bjarmann-Simonsen trakk seg dessuten som statssekretær for å få mer tid til familien. Da å komme tilbake som statsråd kort tid etter ville ha indikert at han var mer opptatt av egen karriere enn regjeringens ve og vel. Det er noe Erna Solberg har svært liten sans for.

Valget av Odd Emil Ingebrigtsen er likevel ikke helt ukontroversielt. Han har liten erfaring fra fiskerinæringen. Det gir ham i utgangspunktet en stor ulempe. Dette er en komplisert og sammensatt næring, med sterke aktører og mange motstridende interesser. Det er også en næring i rivende utvikling, og en næring som er helt avgjørende for kysten av Norge, ikke minst i nord. Det har skapt mye politisk strid, der store deler av kysten føler at verdier tas ut av fellesskapets eie og overføres til private redere på Vestlandet. Dette er noe Ingebrigtsen vil måtte konfrontere, og forventningene til ham vil være store fra dag en. Både blant dem som liker dagens utvikling, og de som vil snu den. Ingebrigtsen kommer til å trenge all sin politiske erfaring og kløkt for å manøvrere trygt i dette farvannet.

Dagen i dag er uansett en merkedag for det politisk Bodø. Siste statsråd bosatt i Bodø var Petter Thomassen, som gikk av for 30 år siden. Ingebrigtsen blir også kun en av to statsråder fra Nord-Norge i dagens regjering. Det betyr ikke nødvendigvis all verden for en landsdel å ha en representant i regjeringen, men fiskeriministeren spiller en nøkkelrolle for Nord-Norge. Det er derfor betryggende at Solberg igjen valgte en herfra til jobben, så blir det opp til Ingebrigtsen å vise at hun valgte rett mann.