Jeg bor i en kommunal omsorgsbolig og fikk den årlige økning på husleien. Den økte med 501 kroner pr måned i forhold til i fjor. Det blir merutgifter på 6000 kroner i året for meg som er uføretrygdet. Jeg kan ikke bare velge en annen leiebolig som er billigere. Det er en grunn til at jeg bor i kommunal omsorgsbolig. Men jeg føler på presset til at det snart ikke er mulig å overleve med skyhøye husleieøkninger. Håper er at kanskje politikerne kan sette seg inn i dette. Det burde jo være mulig å lage en grense på husleie. Jeg får ikke bostøtte pga. brutto grense i uføreinntekt. Hva hjelper det når det er høy husleie som er problemet.