Det er fortsatt forsinkelser og innstillinger på Nordlandsbanen som følge av at et tog sperrer sporet ved Steinkjer.

Arbeidet med å fjerne toget startet tirsdag og det er fra Bane NOR meldt om flere oppdateringer, men status har så langt vært uendret i disse oppdateringene. Det er nå meldt om ny oppdatering onsdag 7. juni kl. 10:15.

Toglinjer som påvirkes:

Trondheim S – Bodø, Nordlandsbanen F7
Støren – Trondheim S – Steinkjer, Dovre- og Nordlandsbanen R70

Det er for øvrig planlagt arbeid på Nordlandsbanen i sommer kan vi lese på SJ Norges nettsider. Dette arbeidet vil berøre de reisende.

16. til 18. juni vil det på grunn av arbeid i sporet lørdag 17. og søndag 18. juni bli kjørt buss for tog for dagavgangene på hele strekningen mellom Trondheim S og Bodø i begge retninger. Fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. juni vil nattogene i begge retninger innstilles. Det settes ikke opp alternativ transport for disse nattogene, opplyses det.

På grunn av arbeid i sporet vil det fra onsdag 28. juni til og med søndag 2. juli bli buss for tog på enkelte avganger. Følgende tog blir da berørt: Fra Mosjøen kl. 06:52, onsdag til og med fredag. Fra Mosjøen kl. 06.40, lørdag. Fra Bodø kl. 17:46, onsdag til og med søndag.