Eva Bakkeslett skriver i et leserinnlegg i Avisa Nordland 14. oktober at hun er bekymret for eldre mennesker, som hun mener vil bli satt i en knipe når SpareBank 1 Nord-Norge stenger 16 av 35 lokalkontor ved årsskiftet. Bakkeslett peker på at ikke alle i den eldre generasjonen kan benytte seg av teknologiske løsninger, og dermed er avhengige av å ha en fysisk bank i nærheten.

Vi har fått mange reaksjoner etter at det ble kjent at vi reduserer antall fysiske kontorer i landsdelen, til fordel for et sterkere digitalt tilbud. Overraskende for noen, kommer under en håndfull av disse fra eldre mennesker som ikke bruker nett- og mobilbanken. De aller fleste av den godt voksne generasjonen er nemlig digitale. Nettbanken ble lansert på 90-tallet, noe som vil si at de som er i 70-årene i dag, var i 50-årene da banktjeneste begynte å bli digitale. De aller fleste har dermed brukt nettbank i mange år, og de siste årene er det mobilbanken som er mest populær.

Noen unntak er det selvsagt. De kjenner vi godt til, nettopp fordi vi er – og fortsatt skal være – en lokalbank som kjenner våre kunder godt. Våre banksjefer både sør og nord i landsdelen har oversikt over hvilke kunder som ikke kan benytte seg av våre digitale tjenester. Disse kundene vil vi kontakte, slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for hver enkelt av dem.

Videre peker Bakkeslett på at vi er et konsern som de siste årene har levert gode overskudd. Det stemmer, og vi er selvsagt svært glade for at folk og bedrifter i Nord-Norge ser verdien av å ha en lokalbank som kjenner de lokale forholdene godt. Når det er sagt, er kravet til lønnsomhet selvsagt en medvirkende årsak til at vi velger å stenge noen banker. Vi er avhengig av å levere avkastning på linje med de beste internasjonale bankene for fortsatt å kunne være et sterkt og selvstendig finanskonsern. I dette er kostnadskontroll et viktig element. Det handler om at vi omdisponerer ressurser til områder og regioner der vi har mulighet til å vokse og utvikle oss, og ikke minst for å kunne frigjøre ressurser til å levere på fremtidens plattform, den digitale. Dette er en prosess som har pågått i mange år, og hvis vi ikke gjør disse smertefulle omprioriteringene i tide vil vi ikke klare å henge med i konkurransen.

Over halvparten av SpareBank 1 Nord-Norge eies av det nordnorske samfunnet, og representantskapet vårt har medlemmer som representerer nettopp denne eierandelen. For at vi skal fortsette å være en bank av og for Nord-Norge, og gi det nordnorske samfunnet sin del av utbyttet gjennom Samfunnsløftet, er vi nødt til å henge med i utviklingen. Det gjør vi nå, og vi er sikre på at vi fortsatt vil kunne levere svært gode og konkurransedyktige tjenester til kunder i alle livsfaser.