Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarsbygg anmeldt for ulovlige inngrep i naturreservat

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen anmelder Forsvarsbygg for brudd på vernebestemmelsene for Nautå naturreservat i Evenes.

(Fremover): I forbindelse med bygging av gjerder ved Evenes flystasjon, er det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og kjørt med motoriserte kjøretøy i Nautå naturreservat – uten tillatelse. Det hevder Fylkesmannen i Nordland.

– Vi ser svært alvorlig på at Forsvarsbygg har igangsatt omfattende inngrep i Nautå naturreservat, på tross av omfattende informasjon og dialog med dem gjennom hele planprosessen, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i en pressemelding.

Området er vernet etter den strengeste verneformen i naturmangfoldloven og inngrepene påvirker klart formålet med fredningen. Fylkesmannen skriver at de anser arbeidet som er gjort som en grov overtredelse av Naturmangfoldlovens § 75, andre ledd.

Grove brudd på vernebestemmelsene ble oppdaget på oppsyn i naturreservatet 10. juni.

«Det var også tydelige og dype kjørespor og skader på myra og begge grensemerkene for naturreservatet som er målt inn av jordskifteretten manglet. I tillegg lå det noe gjerdestreng og plastsøppel i reservatet. Det kan også se ut som at det er lagt dreneringsrør gjennom fyllingen og ned til vatnet,» heter det videre i pressemeldinga.

– Svanevatnet er en del av det internasjonalt viktige våtmarkssystemet i Evenes som også har status som Ramsarområde. Her har vi en av de største tetthetene av sårbare og trua arter i hele fylket, understreker Tom Cato Karlsen.

Fylkesmannen krever at inngrep, der det er mulig, rettes i medhold av Naturmangfoldsloven.

Fremover kommer tilbake med mer.

Kommentarer til denne saken