Retter skarp kritikk mot Forsvaret i Bodø: – Strategien har vært å dysse ned, overse og bortforklare