Bruun-Hanssen skisserer fire alternative ambisjonsnivåer for Forsvaret

Oslo 20191008. 
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) før presentasjonen av det fagmilitære råd. Det fagmilitære rådet er en del av forarbeidene til Forsvarets neste langtidsplan.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo 20191008. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) før presentasjonen av det fagmilitære råd. Det fagmilitære rådet er en del av forarbeidene til Forsvarets neste langtidsplan. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tegner opp fire alternative veier videre for Forsvaret. Han oppfordrer politikerne til å gå inn for det dyreste alternativet.

– Alternativ A er min anbefaling, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han presenterte sitt fagmilitære råd tirsdag.

Ifølge ham er det kun dette alternativet som fullt ut vil møte de sikkerhetspolitiske utfordringene Norge står overfor.

Men i det fagmilitære rådet har han også skissert opp tre andre alternative ambisjonsnivåer for den videre utviklingen av Forsvaret:

* Modell A: Det øverste ambisjonsnivået vil møte Norges sikkerhetsutfordringer både når det gjelder volum, slagkraft og bredde. Men det er dyrt og betinger altså pengebruk godt over 2 prosent av BNP.

* Modell B innebærer en styrking på utvalgte områder, i praksis enten hæren eller sjøforsvaret. Om også dette krever at 2-prosentmålet blir nådd, avhenger av regnemåter og definisjoner.

* Modell C: Dette alternativet legger vekt på å styrke NATOs kollektive forsvar og krever ikke 2 prosent av BNP.

* Modell D: Det minst ambisiøse nivået vil ifølge forsvarssjefen gi et forsvar som er tilpasset nasjonal evne.

Det fagmilitære rådet er regjeringens grunnlagsdokument for arbeidet med Forsvarets neste langtidsplan, som etter planen skal legges fram til våren.

(©NTB)

Artikkeltags