Forsvaret har satt alle NH90-helikoptre på bakken

Har oppdaget svakheter i rutiner og prosedyrer.