Opprettholder basestrukturen - Andøya og Bodø blir forsterkningsbaser

Av