Gå til sidens hovedinnhold

–Forsvaret vil bli styrket, ikke svekket

Artikkelen er over 5 år gammel

De endelige beslutningene som vil framkomme av forsvarssjefens fagmilitære råd 2015 bekymrer ikke den nye sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det er jobben min og jobben vår ved FOH å løse de oppdragene vi har med de ressursene som blir stilt til rådighet, på best mulig måte.

Lenger vil ikke den nye FOH-sjefen generalløytnant Rune Jakobsen gå når han svarer på spørsmål fra AN om hvordan han ville lede FOH, dersom innskrenkningene og forandringene blir så mange som det kan ligge an til i forsvarssjefens fagmilitære råd 2015. Rådene ble framlagt 1. oktober og har vakt oppsikt, ikke minst i Bodø, på Andøya og Sortland.

– Det er en lang politisk prosess før noe blir virkeliggjort, og den må vi forholde oss til utfallet av. Jeg tolker forsvarssjefens fagmilitære råd slik de er framlagt mer som en styrking enn som en svekkelse, sier den nye FOH-sjefen generalløytnant Rune Jakobsen.

Roset

Under det formelle sjefsskiftet som foregikk onsdag formiddag ble den avgående FOH-sjefen generalløytnant Morten Haga Lunde rost av forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hansen for den gode kontakten FOH på Reitan har fått med det samfunnet rundt i Haga Lundes tid som sjef. Det gjelder både den politiske ledelsen i kommunene rundt, regionale og fylkes-myndigheter og det sivile samfunnet generelt.

– Dette vil jeg selvfølgelig arbeide videre med, videreføre det så godt som mulig, men det er mye jeg må sette meg inn i nå de første ukene som ny sjef for FOH, selv om det er bare to og et halvt år siden jeg bodde i Bodø sist, sier Jakobsen.

Pomp og prakt

Det går stilig for seg når det er sjefsskifte ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og det skjedde med tilbørlig militær høytidelighet i Bodin leir klokka 12 onsdag.  To utkommanderte signaltrompetblåsere fra Hans Majestet Kongens garde sørget for appell-signaler, et eget for Forsvarssjefen. Han og den avtroppende og påtroppende FOH-sjefen marsjerte inn, og der sto hele avdelingen oppmarsjert, det vil si alle som kunne være tilstede av militært og sivilt ansatte ved FOH.

Korte avtroppings- og påtroppingstaler var det fra generalløytnant Morten Haga Lunde, som overtar jobben som sjef for Etterretningstjenesten. og den nye FOH-sjefen generalløytnant Rune Jakobsen. Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hansen takket Lunde for innsatsen og ga han Forsvarssjefens hederskors for den.

Kommentarer til denne saken