Den siste tiden har det kommet vedtak om og en del kommentarer på at forsvaret i nord må styrkes, og da må man spørre om det virkelig må en krigssituasjon til for at ledende forsvarssjefer og stortingsrepresentanter skal skjønne hva «forsvar» handler om? Viktigheten av nordområdene militært eller sivilt eller usikkerheten mot øst er da ingen plutselig nyhet? Nedleggelse av landstyrker i Troms og flytting av flybaser i Bodø og på Andøya til dårligere lokaliteter gjør spørsmålene aktuelle. Og har det kommet noe avklaring om «Delelinja» i denne sammenheng har spilt noen rolle?

Jeg kom til å tenke på dette når jeg hørte tidligere ledende Ap-politiker Trond Giske på morra-tv for ikke lenge siden. Nedlegging og flytting ble jo, etter min mening, initiert av Stoltenberg og Giske. Fullstendig tankeløst etter min mening, ja om man tenker på vår sikkerhet og beredskap. Og «forsvarssjefens råd» er jo umulig å bli klok på i denne sammenheng. Stoltenberg må vel ha en temmelig frynsete samvittighet når han nu sitter på topp i Nato og ser «den skremmende virkeligheten» utvikle seg. Og hastevedtakene fra Stortinget om økte bevilgninger til forsvaret i nord forteller jo sitt. Det ble også sagt før flyttevedtakene at det skulle bli billigere på lengre sikt, men realitetene viser vel det stikk motsatte?

Nylig ble det antydet at flyttingen til Evenes kunne bli opptil 7 milliarder dyrere enn først antatt og for flere år siden ble det antydet at overskridelsene ved flytting av hovedflybasen til Ørland kunne bli 25 milliarder eller mer. Vanvittig høye tall, men så lenge ingen ansvarlige myndigheter vil legge fram totalkostnadene må man vel tro det kan være riktig. Og de siste års skandaløse innkjøp av militært utstyr gjør det ikke bedre. Og da må man også spørre hvorfor Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ikke følger opp dette. Klart man blir utrygge når vår sikkerhet i nord kan bli oppfattet som «stolleken» på Stortinget!