Det er noe som skurrer. Norge er et lite land med en lang, lang kyst. Fordelingen er: 

1. Hæren størst, med dårligst materiell.

2. Marinen, med nest dårligst materiell.

3. Luftforsvaret med best materiell, pr.i dag.

Hæren har opp igjennom tidene plassert sine folk i de mest bestemmende og strategiske plassene/ stillingene. Når forholdene er som de er i Forsvaret, hvorfor trapper en ikke ned hæren, og øker HV, med HV sine oppgaver og fokus?

Luft - hviklen oppgave har og vil luft egentlig makte, annet enn overvåking og avskjæring? Er et realistisk å tro noe annet?  Hva trenger en av materiell til dette?

Hva med Marinen, er ikke kysten og det vi har å ta vare på der vel så viktig som land? Er det på tide å snu litt på det interne  styrkefordelingen? Hvordan er styrkefordelingen i andre land, med lik fordeling kyst- og land-areal?

Etter litt fundering; har det vært rett å bruke så mye av resursene på luft, når en ikke har økonomi til resten? Dette må være gal styring, og det verste av alt; dette har FFI påpekt,for lenge siden.

Så da blir spørsmålet: Når våkner vi og hva gjør vimed dette?