Gå til sidens hovedinnhold

Forsvaret har et holdningsproblem overfor unge kvinner

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, men bare én av fem melder ifra om det. Det viser en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Den viser videre at de yngste har det verst. Tre av fire kvinnelige menige og studenter har opplevd seksuell trakassering. Tallet for menn er 14 prosent.

Den forskjellen er kanskje ikke så overraskende, det er klart flere menn enn kvinner i Forsvaret, og deler av organisasjonen har historisk vært preget av en macho-kultur.

Vi vet også at selv når menn og kvinner trakasseres like mye, får trakasseringen av kvinner mye oftere en seksuell karakter.

Det er likevel forståelig at både forsvarssjef Erik Kristoffersen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er skuffet over resultatet. For det har ikke manglet på tiltak for å redusere trakasseringen.

Etter den første undersøkelsen av denne typen i 2018 reagerte Forsvarets ledelse raskt. En egen arbeidsgruppe utformet nye retningslinjer, varslingssystemet ble oppdatert, lederne ble gitt ny kompetanse, Forsvaret begynte å jobbe tett med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Blant annet.

Målet var å endre holdninger fra grunnen av, og det arbeidet må kunne sies å ha gitt lite utbytte.

Nå har det skjedd noe positivt, antall episoder med trakassering har gått noe ned siden 2018, men ikke blant de yngste kvinnene. Disse er de meste sårbare, og de det egentlig var viktigste å bedre forholdene for.

Nå lover forsvarssjefen enda større fokus på å bearbeide holdninger. Både blant dem som trakasserer og de som utsettes for det. – Jeg mener undersøkelsen viser at folk ikke opplever hverdagsmobbing og hverdagstrakassering som alvorlig nok til at man sier ifra, sier Kristoffersen til NTB.

Så en større bevissthet rundt hva som er greit og ikke greit, det er det som må til, sier han videre.

Forsvarssjef avviser at Forsvaret har et kulturelt problem, at en grunnforutsetning er at man der skal være tøffere med hverandre enn andre steder, eller tåle mer enn andre. Selv om han innrømmer at det nok fremdeles kan finnes rester av en mannsdominerte machokultur.

Rapporten viser da også at terskelen for å si fra i Forsvaret er relativt høy, selv når man opplever atferd som krenkende. Mange tenker at det er mange av disse tingene man bare må tåle fordi man er en del av Forsvaret.

Dette viser at problemet stikker dypere enn forsvarssjefen kanskje er villig til å innrømme. Både blant dem som mobber og de som utsettes for det.

Å endre holdningene vil derfor måtte ta tid, og en god start er å signalisere at mobbing ikke er macho, eller at å si fra er feigt. Snarere tvert imot.

Kommentarer til denne saken