Valgresultatet avverget første katastrofe for landet. MDG kom inn på stortinget med kun 3 mandater. Men en annen katastrofe må vi slite med i noen år. Rødt kom inn med 8 mandater.

1. Rødts prinsipprogram bærer preg av å være skrevet av akademikere som har forlest seg på Marx.Partiet er kommunistisk. Baserer seg på marxistisk teori.(s 20 i prinsipprogrammet, utskrift fra nettet18./9-21.) Marxismen er hovedpilar i kommunismen.

2. Rødt vil avskaffe kapitalismen, det eneste system som har gitt folket velferd.(s4)

3. Privat eierskap til produksjonsmidlene skal avskaffes.(s15.) Dette er i tråd med Sovjet i tiden 1917-1991. Statlig overtakelse av produksjonsmidlene er et annet viktig prinsipp i kommunismen.Planøkonomi er et annet.

4. Rødt ønsker revolusjon. (s 19.)

5. Rødt vil ha arbeiderstyrte bedrifter. Her kommer tradisjonen fra AKP-ml frem. Dette innebærer anarki. " Yte etter evne, få etter behov" sier partiet. Hvem skal bestemme behovene? Et kommunistisk råd?

6. " Kjernen i et sosialistisk samfunn er at brede lag av folket ikke vil være undertrykt av et lite mindretall" .(s 20). Implisitt at det er undertrykkelse i Norge. Hvilken planet er Rødt på? Undertegnede har arbeidet hele livet i lavt betalte jobber, og hører vel til de undertrykte. Jeg har aldri følt meg undertrykt, og setter stor pris på Moxness forhatte milliardærer. Det brede lag av folket var til de grader undertrykt i sosialismens "høyborger" som Sovjet, Albania, Maos Kina, Cuba , Kambodsja m.fl.

Dette er noen skjematiske punkter fra Rødts prinsipprogram. Programmet bærer preg av en fullstendig virkelighetsfjern analyse av forholdene i Norge. Implementeringen av partiets program vil føre til diktatur, fattigdom og fordervelse. Det har historien vist. De unge som i revolusjonsgløden har stemt på dette kommunistiske partiet, har neppe lest prinsipprogrammet. Partiet må settes under overvåking, slik som AP og arbeiderbevegelsen så forbilledlig gjorde med NKP på 1950-60-tallet. Men idag er det ingen som har ryggrad til det, ikke Støre og ikke PST. Sistnevnte ser bare fascister. Vi skulle hatt en Haakon Lie og en Gerhardsen. Vi har altså fått et parti, som åpent agiterer for revolusjon, inn i Nasjonalforsamlingen!

Velbekomme!

Nyttig litteratur for de revolusjonære: Kommunismens sorte bok, Mao, Politiske ideologier(dansk), Tyranni- hvordan venstresiden ble den nye herskerklasse og Drømmen om det fullkomne samfunn.

Øystein Aalstad, samfunnsdebattant