Gå til sidens hovedinnhold

Forstår de hva saken dreier seg om?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter fullstendige nederlag, først i forsøk på å stoppe saksøkerne fra å prøve saken for retten (tap i tingretten, lagmannsretten samt anke avvist av Høyesterett) og nå senest i Bodø tingrett uttaler båtforeningens Styreleder:

«Jævlig trasig at grådigheten vinner over dugnaden»

Man kan lure på om Styrelederen forstår at saken dreier seg om juss og inngåtte kontrakter. Og hvis man ikke forstår, hvorfor er man villig til å gamble med medlemmenes midler i det som framstår som en meningsløs, rettslig konflikt? Ville de involverte Styrelederne vært villig til å gamble på samme måte med egne midler?

Fra dommens premisser refererer AN til forutsetningene medlemmene ble presentert da de kjøpte båtplassene: «Kjøperen har rett til å disponere båtplassen til enhver tid innenfor de rammer som er fastsatt av båtforeningen mht. båtstørrelse, krav til fortøyninger og lignende. (…) Båtplassen kan selges fritt under forutsetning av at kjøperen er medlem eller melder seg inn i Kjerringøy Båtforening.
«Retten viser til at den skriftlige dokumentasjonen i anledning salgene levner liten tvil om at kjøperne ble gitt rett til å disponere over sin egen båtplass og kunne selges fritt, forutsatt at kjøperen hadde medlemskap i Kjerringøy Båtforening» skriver Dommeren.
Ja, selv en legmann forstår at de inngåtte kontraktene levner liten tvil. Disse kontraktene ble også inngått i en periode hvor Kjerringøy Båtforening trengte kapital for å realisere sitt havneprosjekt.

Endringene i vedtektene som har resultert i denne konflikten framstår som et kuppforsøk hvor lovlig inngåtte kontrakter vedtas annullert over natten, hvor ingen av kontraktspartene blir kontaktet eller informert om de endringene som den andre kontraktsparten, Båtforeningen, ønsker. I stedet pakkes vedtektsendringene inn slik at: «Retten anser det som sannsynliggjort at dersom korrekt faktum hadde blitt lagt til grunn og formidlet til medlemmene på årsmøtet forut for avstemningen, ville resultatet av avstemningen blitt en annen.»

Styrelederen fikk selv ingen kontrakt da båtplass ble kjøpt på midten av 2000-tallet og hevder mange andre også mangler kontrakter. Kontraktene som utgjøt stridens kjerne, finnes ikke i båtforeningens arkiver. «Vi har lett og lett, men de finnes ikke», ifølge Styreleder. Man tror hva man vil, her dreier det seg om flere titalls kontrakter!

Tapet som er påført egne medlemmer nærmer seg 1 million; er det ikke på tide at de involverte Styrelederne tar et personlig ansvar, avslutter den meningsløse konflikten og oppretter økonomisk orden og forutsigbarhet for Båtforeningen? Eller gambler man videre med andres midler og påfører sine medlemmer ytterligere økonomiske tap?

Medlem i Kjerringøy Båtforening

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.