Det ble som forventet resultatstr av årets statsbudsjett. Regjeringen bevilger derimot midler til en ny E6 mellom Sørelva og Borkamo i Saltdal. Dette er en strekning på om lag 20 km der dagens vei er smal og svingete og med mange ulykker.

Ny vei skal bli en tofelts vei med fartsgrense 90 km/t og forsterket midtoppmerking». Det kommer også rundt en milliard til «Ny by-Ny flyplass» i dette budsjettet, på mange måter det endelige gjennombruddet for Bodøs store byutviklingsprosjekt.

Slik sett har Salten grunn til både å være fornøyde og dypt skuffet over dette budsjettet. Utbedringen av E6 i Saltdal er både et viktig trafikksikkerhetstiltak og bidra til bedre flyt i trafikken langs landets hovedtrafikkåre nordover. Derfor blir det ekstra skuffende at E6 mellom Megården og Mørsvikbotn nok en gang utsettes.

Tall AN nylig presenterte viser at denne ulykkesutsatte E6-strekningen gjennom Sørfold har vært stengt i mer enn én time ved 55 anledninger i perioden 2018 til høsten 2021. Det vil i praksis si at Norge har vært delt i to i disse periodene.

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av midler til forberedende arbeid for å sikre at flere prosjekt i Nasjonal transportplan 2022–2033 kunne bli klare for anleggsstart. Dette gjaldt blant annet E6 Megården–Mørsvikbotn. Med regjeringens budsjettforslag ligger det ikke an til at noen av disse vil bli startet opp i 2023. Det er heller ikke satt av midler til forberedende arbeid.

Videre framdrift i prosjektene vil bli vurdert fram mot statsbudsjettet for 2024, skriver regjeringen.

Den lokale reaksjonen på dette er naturlig nok stor skuffelse.

– E6 gjennom Sørfold er hovedpulsåren som knytter Nord-Norge sammen, sier BRUS-direktør Elnar Remi Holmen til AN.

Både næringslivet og folket trenger en trygg og sikker vei som sikrer at produktene kommer ut til markedet på en sikker måte og at befolkningen skal være trygge når de ferdes på veiene.

Holmen har helt rett og det er også et faktum at E6 gjennom Sørfold er et av bare fire prosjekter som Statens vegvesen har prioritert for hurtig igangsetting.

Selv om regjeringen skal ha fortjent ros for å ha funnet plass til både E6 Saltdal og «Ny by-ny flyplass» må den også tåle kritikk for å ha utelatt E6 Megården-Mørsvikbotn. Og den kritikken bør ikke bare komme fra Sørfold.

Hele Salten, ja hele området fra Narvik og sørover er helt avhengig av denne veistrekningen. Det gjør også satsingen i Saltdal til kun et halvferdig arbeid med E6.

Det bør derfor være et samlet krav og en selvfølge at dette helt avgjørende prosjketet kommer med på statsbudsjettet for 2024.