Iris er klar over forsøplingsproblemet vi har rundt vårt anlegg på Fauske ved at vind og fugler tar med seg avfall, og vi beklager dette!

Vi gjennomfører ryddeaksjoner rundt anlegget flere ganger i året. Årets vårrydding skal gjøres av lokalt idrettslag fra 24. mai. Internt har vi stor fokus på å redusere forsøpling rundt våre anlegg, og vi jobber konkret med langsiktige tiltak for å redusere dette.

I løpet av 2023 ønsker vi å bygge en hall for omlasting av avfall på Fauske. Da vil dagens aktivitet skje innendørs, og vi har stor tro på at dette tiltaket vil gi en betydelig miljøgevinst i form av mindre forsøpling av nærområdet.

Reguleringsplanen for dette tiltaket ligger for godkjenning i Fauske kommune.